• La càtedra
  • Objectius
  • Comitè d'honor

Logo CàtedraLa primera Càtedra de Serveis Socials de Catalunya

La implantació el curs 2010/11 del Grau en Treball Social a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic), juntament amb els estudis de les àrees de ciències de la salut i ciències socials en les quals la UVic-UCC gaudeix d’un gran prestigi, va fer que es proposes al Departament de Benestar Social i Família (en aquell momnet Departament d'Acció Social i Ciutadania) de formar professionals i impulsar la recerca i la transferència de coneixements en serveis socials tenint en compte els grups de recerca, l’experiència i les potencialitats de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i de la comarca d’Osona en aquestes àrees. a partir dels acords es va crea la Càtedra de Serveis Socials.

En el marc dels àmbits d’especialització de la UVic-UCC, la Càtedra de Serveis Socials és un centre interdisciplinari de formació, recerca i transferència de coneixement per fomentar, generar, aplicar i difondre el coneixement relacionat amb l’àmbit dels serveis socials i l’acció social i, molt especialment, de la seva gestió.

La Càtedra de Serveis Socials promou i desenvolupa estudis, projectes d’innovació i de recerca en els seus àmbits d’actuació:

  • gestió dels serveis socials
  • serveis socials
  • envelliment i esport
  • economia i serveis socials
  • serveis socials en el món rural
  • cooperació entre salut i serveis socials
  • innovació professional, etc.

També desenvolupa programes d’ajut a la formació (màsters i doctorats) i activitats de recerca, principalment en col·aboració amb agents externs.

D’altra banda, des de la Càtedra de Serveis Socials també impulsa activitats divulgatives, científiques (jornades, conferències, seminaris, exposicions, debats); activitats de formació i d’especialització (postgraus, cursos a mida, cursos d’extensió universitària, títols propis, jornades i cursos de la Universitat d’Estiu) en l’àmbit dels serveis socials.

L’objectiu global és fomentar la recerca en l’àmbit d’especialització de la Càtedra i la captació i retenció de talent en el territori per tal de contribuir al desenvolupament en serveis socials de l’àrea d’influència de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, però també a nivell nacional.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, per la seva singularitat d’universitat pública però amb gestió privada, regida per la Fundació Universitària Balmes, amb un patronat format per representants de l’Ajuntament de Vic, la Generalitat de Catalunya i de la societat civil, s’adequa al model de sistema de provisió de serveis socials de titularitat pública però de provisió tant des del sector públic, com des del sector privat mercantil, com des del sector privat social o tercer sector. La Càtedra és, doncs, un bon exemple de cooperació i un bon exemple d’aliança estratègica entre l’administració pública i la universitat.

Rectorat de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

 

Càtedra de Serveis Socials

C. Miquel Martí i Pol, 1

08500 Vic

Telèfon 938 863 342

@catedra.serveis.socials@uvic.cat