• La càtedra
 • Objectius
 • Comitè d'honor

Logo CàtedraLa primera Càtedra de Serveis Socials de Catalunya

La implantació el curs 2010/11 del Grau en Treball Social a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic), juntament amb els estudis de les àrees de ciències de la salut i ciències socials en les quals la UVic-UCC gaudeix d’un gran prestigi, va fer que es proposes al Departament de Benestar Social i Família (en aquell momnet Departament d'Acció Social i Ciutadania) de formar professionals i impulsar la recerca i la transferència de coneixements en serveis socials tenint en compte els grups de recerca, l’experiència i les potencialitats de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i de la comarca d’Osona en aquestes àrees. a partir dels acords es va crea la Càtedra de Serveis Socials.

En el marc dels àmbits d’especialització de la UVic-UCC, la Càtedra de Serveis Socials és un centre interdisciplinari de formació, recerca i transferència de coneixement per fomentar, generar, aplicar i difondre el coneixement relacionat amb l’àmbit dels serveis socials i l’acció social i, molt especialment, de la seva gestió.

La Càtedra de Serveis Socials promou i desenvolupa estudis, projectes d’innovació i de recerca en els seus àmbits d’actuació:

 • gestió dels serveis socials
 • serveis socials
 • envelliment i esport
 • economia i serveis socials
 • serveis socials en el món rural
 • cooperació entre salut i serveis socials
 • innovació professional, etc.

També desenvolupa programes d’ajut a la formació (màsters i doctorats) i activitats de recerca, principalment en col·aboració amb agents externs.

D’altra banda, des de la Càtedra de Serveis Socials també impulsa activitats divulgatives, científiques (jornades, conferències, seminaris, exposicions, debats); activitats de formació i d’especialització (postgraus, cursos a mida, cursos d’extensió universitària, títols propis, jornades i cursos de la Universitat d’Estiu) en l’àmbit dels serveis socials.

L’objectiu global és fomentar la recerca en l’àmbit d’especialització de la Càtedra i la captació i retenció de talent en el territori per tal de contribuir al desenvolupament en serveis socials de l’àrea d’influència de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, però també a nivell nacional.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, per la seva singularitat d’universitat pública però amb gestió privada, regida per la Fundació Universitària Balmes, amb un patronat format per representants de l’Ajuntament de Vic, la Generalitat de Catalunya i de la societat civil, s’adequa al model de sistema de provisió de serveis socials de titularitat pública però de provisió tant des del sector públic, com des del sector privat mercantil, com des del sector privat social o tercer sector. La Càtedra és, doncs, un bon exemple de cooperació i un bon exemple d’aliança estratègica entre l’administració pública i la universitat.

Rectorat de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

La Càtedra és l'espai on els diferents agents que intervenen en el Sistema Català de Serveis Socials, des de diferents rols i disciplines, poden interactuar per compartir coneixement, elaborar recerca, impulsar la innovació i sobretot fer ciència. Fixant coneixement en l'àmbit dels Serveis Socials.

L'aliança estratègica entre el Departament de Benestar Social i Família (amb el mandat de la Llei 12/2007 de Serveis Socials que ha anat impulsant el Sistema Català de Serveis Socials) i el món universitari, des de la formació i també des de la recerca, és clau per al Sistema. Aliança estratègica que es concreta en l'anàlisi conjunt de l'oferta i demanda –territorialitzada- de professionals dels serveis socials, que es concreta en l'adequació constant dels perfils professionals, en el compartir i gestionar l'enorme coneixement que tenim com a sistema a través de la xarxa territorial del DIXIT, etc.

L'impuls de la primera Càtedra de Serveis Socials de Catalunya ha de permetre tenir l'espai científic on produir-se bona part de la recerca, transferència de coneixement, anàlisi de models, internacionalització, etc. que en seu universitària, però amb vocació de lligam amb el món professional i el món empresarial així com una clara vocació nacional i voluntat d'internacionalització.

La Càtedra té com a objectius principals:

 • Ser l'espai de trobada dels diferents actors/es que intervenen des de diferents rols i disciplines en del sistema català de Serveis socials.
 • Impulsar la formació, la recerca, la innovació, la reflexió i generació de coneixement per a la seva transferència.

La missió és oferir un espai de recerca i estudi en l'àmbit dels serveis socials de caràcter universitari. D'aquesta manera cobrirà el buit acadèmic que hi ha en aquest entorn, oferirà la divulgació científica al seu mercat i ajudarà a intercanviar coneixement entre organismes, professionals i la societat.

La Visió és que la esdevingui un referent català, estatal i a llarg termini europeu, pel que fa a les competències, els programes de recerca i la difusió dels coneixements que se'n generin, gràcies a la comunitat que crearem al voltant de la Càtedra, la implicació d'entitats i professionals, els recursos tecnològics, la professionalització i el tarannà científic que els serveis socials es mereixen. I que oferirà una oportunitat per al desenvolupament de diversos professionals i una contribució a la societat actuant amb compromís amb la ciutadania.

Estem actualitzant la llista de membres del comitè d'honor

Disculpeu les molèsties

 

Càtedra de Serveis Socials

C. Miquel Martí i Pol, 1

08500 Vic

Telèfon 938 863 342

<p style="clear:both;> @catedra.serveis.socials@uvic.cat