• Inici
  • Presentació
  • Estudis
  • Recerca
  • Estructura organitzativa
  • Indicadors

La Facultat d’Empresa i Comunicació, amb els seus orígens el 1987, reivindica un model d’intersecció entre els estudis d’Empresa i Comunicació genuí al país. De fet, la transdisciplinarietat entre aquestes dues disciplines aporta el principal valor afegit i diferencial als nostres estudiants i, sobretot, permet alinear la facultat amb les necessitats d’avui en dia.

La voluntat de millorar contínuament la nostra docència, i aproximar-la al terreny professional, ha fet que el centre planifiqui uns estudis –tant de grau, postgrau, màster i doctorat– que versen metodològicament sobre l’estudi de cas, l’ús de tecnologies digitals o el programa ‘Professionals a l’aula’, un conjunt de visites de professionals en actiu que transposen les seves experiències a les activitats regulars de classe, per aportar un punt de vista sobre el terreny als continguts de les assignatures d’especialització dels nostres estudis.

La voluntat d’alinear els nostres estudis amb les necessitats del moment també es pot veure en l’enfocament transversal de les assignatures, que fomenten valors com la innovació, l’emprendoria o la necessària internacionalització. De fet, la Facultat participa del programa de beques Sí-Sí (sí estudio, sí treballo), que permet a un estudiant incorporar-se des del primer curs a la disciplina d’una empresa del seu sector, a canvi d’un pagament de l’empresa en concepte de matrícula.

La Facultat també disposa d’un conjunt d’investigadors que treballen en àrees de recerca emergents i amb capacitat per transposar aquest coneixement bàsic a les necessitats de l’entorn: l’emprenedoria, la comunicació de proximitat, la comunicació digital interactiva o la construcció de marques de territori són algunes de les línies de recerca principals.
Amb aquesta carta de presentació, l'equip de direcció i els professors i professores de la Facultat et donem la benvinguda i et convidem a fer un viatge virtual pel nostre centre.

Deganat de la Facultat d'Empresa i Comunicació