• Inici
 • Presentació
 • Estructura organitzativa
 • Estudis
 • Calendari
 • Normativa
 • Recerca
 • Qualitat
 • 25.11.2015

  Avui, 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, la UVic-UCC s'adhereix al Manifest institucional elaborat des de l'Institut Català de les Dones a proposta de la Generalitat de Catalunya, i consensuat amb les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis.

  El Manifest reflecteix el compromís que volen manifestar públicament les institucions catalanes, amb la voluntat de sumar esfoços i crear sinergies de treball cooperatiu que permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.

  Des de la UVic-UCC s'anima tothom a posar-se avui el llaç lila a la solapa com a mostra de rebuig a la violència envers les dones, que es pot trobar a totes les recepcions dels campus.

 • 19.11.2015

  L’estudi Entornos 2.0 de las sociedades científicas, dels investigadors Guillem Marca i Joan Frigola, del grup de recerca consolidat Laboratori de Mitjans Interactius de la UVic-UCC, juntament amb la investigadora Lorena Guillén, ha estat premiat com una de Las Mejores Ideas del 2015 en la categoria de Política Professional de la 14ª edició dels Premis Diario Médico que va tenir lloc el 16 de novembre al Teatre Nacional de Catalunya. Aquest estudi analitza el perfil i la presència 2.0 de les societats científiques. Es tracta d'una anàlisi comparativa de les societats mèdiques espanyoles i els seus continguts per saber si utilitzen les xarxes socials, quines utilitzen i quin tipus d’accions promouen a través d’aquestes plataformes.
   
  L'estudi conclou que només 69 de les 139 societats científiques reconegudes pel Ministeri de Sanitat (el 49,65%) tenen algun perfil actiu en alguna xarxa social. També s'ha comprovat que Twitter és la xarxa més utilitzada, un 45,3% de les 139 societats l’utilitza i un 42,5% fa ús de Facebook. Youtube és la plataforma menys utilitzada amb només un 9%. Per altra banda, el 2011 és l’any en què més comptes es van activar: 31 a Twitter, 15 a Facebook i 3 a Youtube. L’Asociación Española de Pediatría és la societat més seguida tant a Twitter, amb 11.374 seguidors, com a Facebook, amb 16.707. La segueixen la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la Sociedad Española de Cardiología i la Sociedad Española de Neurología, totes tres amb més de 8.000 seguidors a Twitter.

 • 16.11.2015

  La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ha augmentat aquest curs 2015-16 un 42% el nombre de matriculats de nou accés en títols oficials (amb un total de 2.503 estudiants nous). Són dades que s’han fet públiques avui durant la roda de premsa de presentació de les primeres dades de matrícula del curs 2015-2016 de la UVic-UCC. Segons el rector Jordi Montaña, “l’augment és significatiu sobretot si es té en compte que ens trobem en un entorn difícil i que aquest era el primer curs en què l’acord federatiu entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages s’aplicava als estudis de grau”.

  Aquest augment inclou tots els matriculats en els graus de la UVic, UManresa, els màsters oficials i els doctorats de la UVic-UCC, el Campus Professional, els estudiants del Grau de Traducció i Interpretació en Llengües Aplicades oferta conjuntament per la UVic i la UOC i els centres adscrits de BAU i EADA així com ESERP.

  Si ens fixem en els dos campus per separat, és a dir, sense tenir en compte l’acord federatiu, la UVic ha registrat un creixement d’un 16%, i UManresa, que era el primer any que matriculava alumnes sota el paraigua de la UVic-UCC i no de la UAB, ha crescut un 15%.

  Campus UVic

  El Campus UVic ha tingut 1.156 alumnes de grau nous aquest curs, això significa un augment d’un 16% d’estudiants de nou accés respecte al curs passat. També s’ha registrat un increment de 10 punts en el percentatge d’assignats en primera preferència, dels quals se n’han matriculat un 74%, tres punts més que el curs passat. Actualment, el 90% de les places assignades en la preinscripció ja s’han cobert, tenint en compte que hi ha tres estudis, CAFE, Fisioteràpia i Psicologia, que tenen nota de tall. Segons el vicerector d’Ordenació Acadèmica, Pere Quer, aquestes dades “milloren la capacitat d’atracció de la UVic i compleixen les expectatives per a aquest curs”.

  Si ens ho mirem per facultats, la d’Educació, Traducció i Ciències Humanes representa el 32% del total de la matrícula de nou accés. Cal destacar l’èxit obtingut pel nou Grau interuniversitari de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades i la recuperació dels estudis de mestre que augmenten un  34% respecte del curs passat.

  La Facultat d’Empresa i Comunicació representa el 15% de la matrícula de nou accés i, igual que la FETCH, manté el mateix nivell de nou accés del curs passat.

  La Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar és la que més alumnes nous ha matriculat, concretament, un 33% de la matrícula de nou accés global, fet que suposa un augment d’un 18% respecte al curs passat. Aquest creixement s’ha registrat, sobretot, en els estudis de Fisioteràpia.

  Per últim, la Facultat de Ciències i Tecnologia (UScience Tech) (abans Escola Politècnica Superior), que és el primer any que matriculava alumnes després del canvi de nom, ha tingut un increment molt destacat de matrícules de nou accés, concretament un 64%.

  Si ens fixem en el perfil d’aquests nous alumnes de la UVic, veiem que són bàsicament dones, un 57% respecte al 43% d'homes. Elles són majoria en totes les facultats tret de la UScience Tech on hi ha més nois. Pel que fa a procedència geogràfica, el 17% provenen d’Osona, el 16% de França i el 12% del Barcelonès. Els que no viuen a Vic es desplacen majoritàriament en tren o en cotxe propi per arribar a la Universitat i un 56% viuen a casa els pares. Els que no ho fan, s’estan en pisos d’estudiants o en residències.

  Campus UManresa

  El campus UManresa ha incorporat un total de 406 nous alumnes de grau per al curs 2015-2016, un 15% més que el curs anterior. En conjunt, el nombre d’estudiants de grau en aquest campus és de 1.432, concentrats majoritàriament a la Facultat de Ciències de la Salut i, especialment, en els graus de Fisioteràpia i Infermeria. Amb tot, el creixement del volum de nous matriculats s’ha registrat, sobretot, a la Facultat de Ciències Socials, als graus d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i d'Educació Infantil. Valentí Martínez, vicerector del Campus UManresa, ha afirmat que “hem constatat la capacitat d’atracció i hem millorat el nivell de matrícula, en part per l’atracció d’alumnes internacionals, italians i francesos”.

  Les dones predominen entre aquest nou alumnat i sumen un 59% del total. Logopèdia és el grau més feminitzat, amb un 100% de dones entre els estudiants de nou accés. Només Fisioteràpia i ADE tenen una majoria d’homes entre els nous matriculats. La via d’accés majoritària en tots els casos és la superació de les PAU (un 60% del total), si bé es destacable el volum d’estudiants que accedeixen a través d’un Cicle Formatiu de Grau Superior en els graus d’Educació Infantil (amb un 41% d’accés des d’aquesta modalitat) i Infermeria (amb un 32%).

  Un 68% de l’alumnat prové de Catalunya, però és destacable el volum d’estudiants internacionals (un 27%), sobretot a Fisioteràpia, però també a Podologia i Logopèdia.

  Transformació Digital de l’Organització: projecte Diversity

  La Universitat ha iniciat un projecte de transformació digital que la situarà en el nou entorn tecnològic i social. Es tracta del projecte Diversity, una iniciativa que permetrà digitalitzar els serveis i adaptar tot el que la divulgació de les eines del món digital pot aportar a l’activitat d’educació superior. Es tracta d’un objectiu ampli, que consisteix en la transformació de l’organització: des d’accelerar l’ús de recursos digitals a la docència, fins a aplicar a la gestió diària els avenços de les eines digitals o innovar en les metodologies d’aprenentatge i gestió del coneixement.

  Diversity, que prové d’un joc de paraules entre universitat i la diversitat que tenen els àmbits en els quals es treballa per assolir la plena transformació digital, s’està portant a terme amb l’assessorament de Javier Leiva, un consultor especialitzat en màrqueting digital, continguts on line i estratègia a internet.  

  Creixement exponencial en recerca

  La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya aquests últims anys ha fet una aposta important per la recerca i la transferència de coneixement. Els últims cinc anys s’ha aconseguit un 55% més de recursos provinents de convocatòries competitives d’àmbit autonòmic, estatal i internacional. Cal destacar, però, que només en l’últim curs el creixement ha estat d’un 33% i s'ha aconseguit incorporar la primera investigadora ICREA a la UVic-UCC.

  Un aspecte que permet fer créixer la massa crítica investigadora és el nombre de doctorands de la institució que en cinc anys s’han multiplicat per 8 igual que el nombre d’investigadors predoctorals i postdoctorals que entren a la UVic-UCC finançats des d’un organisme públic. Pel que fa als doctorats industrials, actualment n’hi ha 5 d’actius i 4 de sol·licitats. Aquest curs 2015-2016 la Universitat compta amb 25 grups de recerca, 17 dels quals reconeguts per la Generalitat, 9 càtedres i 4 centres de Recerca i Transferència de Coneixement.  


  Sostenibilitat econòmica i noves inversions

  Els comptes de l’any passat han tingut un superàvit de 68.728 euros gràcies a l’augment d’un 5’3% en els ingressos que s’han situat en 33.631.594 milions d’euros. La previsió del pressupost d’aquest any és tancar amb un superàvit de 20.500 euros i amb uns ingressos de 34.692.653 milions d’euros, un 3% més que el curs passat. Segons el director general de la Fundació Universitària Balmes, Joan Turró, aquestes xifres demostren que “tenim una entitat solvent i que ha pogut eixugar el dèficit històric”.

  Turró també ha explicat que la Generalitat ha renovat la confiança amb la institució i ha tancat un nou contracte programa que serà vigent els pròxims 3 anys i que permet consolidar l’aposta pel model de funcionament de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Segons aquest nou acord, la UVic rebrà 7,8 milions d’euros fins al 2018 condicionats, com en les ocasions anteriors, al compliment d’objectius estratègics.

  Pel que fa a les inversions, el curs passat se’n van fer per valor de 1,1 milió d’euros, corresponents sobretot a la millora d’espais docents i equipament TIC. Per a aquest curs, les inversions són d’1,2 milions d’euros i són per la segona fase de la Casa Convalescència,  actuacions de millora energètica o llibres per a la biblioteca.

  Facultat de Medicina

  Pel que fa als estudis de Medicina de la UVic-UCC, el rector ha assegurat que “entraran en la programació del curs 17-18”. Els nous estudis tindran la seu a Vic, a l’edifici de Can Baumann, i a Manresa, a la Fundació Universitària del Bages i la seva Clínica Universitària. Segons Turró “el projecte donarà una gran visibilitat a les dues ciutats, no només per l’atracció de talent que implica, sinó també perquè regenerarà el teixit econòmic de les ciutats”. Respecte al pla d’estudis del Grau, s’orientarà, tal com ha informat Quer, a incidir en els camps en què la UVic-UCC pot excel·lir, com la salut pública, la cronicitat i les TIC.

  En aquesta mateixa roda de premsa s’ha explicat també la col·laboració entre la UVic i Creacció per a l'obtenció de fons europeus RIS3. També s'ha obtingut la presidència de la comissió de comunicació de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) per part de la UVic-UCC.

  Consulta les dades de matrícula

 • 05.11.2015

  Juan José Ibarretxe, exlehendakari basc i actual director de l’Agirre Lehendakaria Center for Social and Political Studies, ha defensat la importància del poble com a agent de canvi i ha assegurat que “aprofundir en la identitat és apostar pel desenvolupament socioeconòmic i polític d’un país”. Ibarretxe ho ha dit durant la conferència “Cuando el pueblo impulsa la política” que ha tingut lloc aquest migdia a l’Aula Magna de la UVic.

  El lehendakari, que ha volgut deixar clar que parlava en la seva condició d’acadèmic i no d’expolític, ha compartit amb els assistents algunes reflexions al voltant del poble basc, i també del català i el seu paper en el món actual. Ibarretxe ha reivindicat el paper dels pobles, argumentant “que són i han estat pobles abans de qualsevol altra forma política o jurídica”.

  En un món cada cop més globalitzat, en el qual Europa ha passat “del centre a la perifèria del focus mundial”, Ibarretxe ha reivindicat que “hi ha una sola manera d’estar en la societat global, que és donant una resposta local” i ha afegit que “només si tenim un projecte propi al País Basc i a Catalunya tindrem un lloc en aquesta agenda global”.

  Per Ibarretxe aquest projecte propi només és possible si es fa una ferma aposta per l’R+D+i+C (recerca, desenvolupament i innovació), als quals afegeix la “c” de cultura, perquè és un aspecte vital del desenvolupament per “la qual cosa ens farà menys dependents d’altres cultures”. I en aquest sentit, ha augurat que l’any 2030 Escòcia, Flandes, Quebec, Catalunya i País Basc assoliran la seva independència. El motiu, segons ha dit, serà pel relleu generacional: “les generacions que exigeixen que es retorni el poder als ciutadans seran hegemòniques aquell any i això permetrà assolir la independència”.

  Ibarretxe també ha reflexionat sobre la necessitat de construir la pròpia identitat sense anar en contra de les altres. “No demanem res d’extraordinari”, diu , “ja que per construir la nació catalana o basca no cal negar les altres, cosa que sí que fa l’espanyola”. Ibarretxe ha avisat que “diguin el que diguin les constitucions, mai no desapareixerem com a poble i només podem desaparèixer si construïm una societat desigual”.

  El lehendakari ha defensat que la situació catalana no és una qüestió jurídica sinó política i ha assegurat que “no acceptar la democràcia és fer imparable el moviment sobiranista”. Per al ponent, assegurar que la independència de Catalunya l’han de decidir tots els ciutadans espanyols és un argument “podrit” i ha assegurat que demostra “un problema de gran magnitud”. Centrant-se en la situació que viuen ara les institucions catalanes ha advertit del perill que es desenganxi el “vagó social de l’institucional” i ha reclamat que el nou projecte es construeixi amb igualtat i solidaritat. Finalment, ha tancat la intervenció dient “que el difícil es fa fent-ho”.

  La conferència d’Ibarretxe, que ha congregat més de 250 persones, està vinculada a l’exposició fotogràfica “Tossudament. Relat del procés català” en la qual el lehendakari ha participat. Aquesta mostra, portada a terme per l’agència ICONNA, es pot veure fins a finals de mes a la UVic. L'acte, que ha estat organitzat per la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVic-UCC, ha comptat amb les intervencions del degà de la Facultat, Xavier Ferràs, i de la professora de periodisme polític, Cristina Perales.

  Pots veure totes les imatges de la vista del Lehendakari Ibarretxe.

 • 29.10.2015

  La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és un dels centres més transparents de l’Estat espanyol. Segons un informe de la Fundació Compromís i Transparència, la universitat catalana assoleix un nivell “òptim de transparència”. La UVic-UCC és un dels tres centres privats que l’estudi considera transparents, una xifra que només representa el 31% del total. La resta no compleixen els requisits mínims per formar part del grup d’universitats transparents.
  L’informe, que va ser elaborat durant el 2014, analitza la informació que les institucions d’educació superior pengen a la seva pàgina web. Els investigadors van observar amb detall si hi havia publicades dades que consideren importants, com ara la missió del centre, el pla estratègic, la situació econòmica, el govern de la institució, les inscripcions o l’oferta acadèmica. L’objectiu de l’observació era determinar quants dels 26 indicadors marcats pels responsables de l’informe complia cada universitat. Els investigadors han considerat “transparents” les que n’assolien 20 o més, “translúcides” les que superaven almenys 15 indicadors i “opaques” les que estaven per sota d’aquesta xifra.

  La UVic-UCC va complir 22 dels 26 indicadors, de manera que ha entrat en el nivell de les més transparents. El centre ha millorat el seu índex de transparència en 12 punts respecte a l’última edició de l’informe. A més, la universitat catalana és una de les institucions que fan públiques les dades d’inserció laboral dels seus alumnes. L’informe constata amb preocupació que només la meitat dels centres faciliten aquesta informació, que els responsables de la Fundació consideren rellevant perquè indica l’índex d’ocupabilitat de cada universitat.
   

1
|
2
|
3
|
4
|
5

Videos

Galeria de fotos

Tour virtual