• Inici
 • Presentació
 • Estudis
 • Recerca
 • Estructura organitzativa
 • Indicadors
 • 17.12.14.-Quaranta-vuit estudiants de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya que aquest curs participaran en programes d’estudi, pràctiques i cooperació a l’estranger van rebre ahir una beca de BBVA i de la Fundació Antiga Caixa Manlleu (FACM) a l’Auditori de la FACM de Vic. L’acte fou presidit pel rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Jordi Montaña; per Joan Contijoch, president de la Fundació Antiga Caixa Manlleu i Albert Sala, director de la zona Osona del BBVA.

   
  Les dues entitats van repartir un fons de 19.500 euros a 48 estudiants de la UVic-UCC que enguany aniran a estudiar a l’estranger. Una part d’aquestes beques, 15.000 euros, beneficiaran 35 estudiants  que s’acullen a programes de mobilitat d’estudi i pràctiques. Uns altres 4.500 euros becaran l’estada de 13 estudiants que participaran en programes de cooperació. Les beques es lliuren en funció de l’expedient acadèmic. 
   
  Durant l’acte de lliurament també es va donar el premi al millor reportatge videogràfic dels estudiants que van fer mobilitat el curs passat. Els tres estudiants finalistes van haver de fer una presentació i defensa del seu treball per optar a un premi de 1.000 euros, que el jurat va decidir repartir-lo entre els tres classificats: Berta Cuevas (400€), Jaume Mengual (300€) i Antonio Serna i Guillem de Balanzó, (300€).
   
  Aquestes Beques BBVA a la Mobilitat pels estudiants de la UVic tenen el seu origen a l’any 1991, amb l’objectiu d’incentivar i contribuir a la formació dels estudiants de la UVic, facilitant-los la possibilitat d’ampliar els seus estudis a l’estranger.
   
  La convocatòria de beques té dues modalitats. La primera, destinada a la mobilitat internacional, és per a estudiants de la UVic que durant el curs 2014-15 participaran en un programa de mobilitat acadèmica en alguna institució amb la qual la UVic-UCC té un acord signat de col•laboració. La segona va destinada als estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic que participen en el programa de cooperació amb Nicaragua i als estudiants de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes que participen en els programes de cooperació amb Marroc i Guatemala.

 • 16.12.14.- Avui dimarts ha tingut lloc al Rectorat de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya l’acte de lliurament de la primera Beca a l’Excel·lència Universitària “Comtal Vila de Ripoll” a l’estudiant de Psicologia Irene Lara. L’acte ha comptat amb la presència del Rector de la UVic, Jordi Montaña, del tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Ripoll, Josep M. Creixans; i de Pilar Prat, coordinadora del Grau de Psicologia.
  Es tracta d’una beca que concedeix l’Ajuntament de Ripoll, valorada en 2.500 euros, per a estudiants residents al municipi de Ripoll que tinguin un bon expedient acadèmic i que necessitin una empenta econòmica per continuar els seus estudis. L’ajut només té efectes per al curs acadèmic per al qual s’ha sol·licitat. 
  El rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Jordi Montaña, ha volgut agrair l’esforç que fa l’Ajuntament de Ripoll per premiar el talent i retenir-lo en el territori i ha encoratjat els altres ajuntaments a reproduir aquesta iniciativa.
  Per la seva banda, Josep M. Creixans ha manifestat la voluntat de continuar potenciant el territori i “aquesta beca a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya és una bona manera de potenciar-lo”, ha afirmat.
  Pilar Prat, coordinadora dels estudis de Psicologia, ha volgut destacar de la guanyadora de la beca, que “es tracta d’una estudiant responsable i compromesa amb el que està fent, amb un bon expedient acadèmic que ha treballat amb molt d’esforç”.
  Per últim Irene Lara ha volgut agrair l’ajut a l’Ajuntament de Ripoll i a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
   

 • 15.12.14.-Avui ha tingut lloc l’acte de signatura del conveni de transferència de coneixement entre el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, i Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol per tal d’establir les bases de col·laboració amb el grup de recerca Sport Performance Analysis Research Group (SPARG) per al desenvolupament del programa “Entrenament esportiu i condició física en esportistes joves d’alt nivell” de la Federació.
   
  L’objectiu del programa és que els membres de l’SPARG assessorin la Federació en matèria de preparació física i innovació en els processos d’entrenament, dirigit a millorar-ne la qualitat. Aquest projecte inclou també la valoració funcional dels esportistes que la FCVB té sota tutela en l’esmentat programa, així com l’assessorament sobre el perfil condicional que puguin presentar els futurs candidats i candidates a formar-ne part.
   
  La coordinació i direcció tècnica del projecte en curs va a càrrec del doctor Javier Peña López, investigador principal del grup de recerca SPARG.
   
   

 • 02.12.14.- La UVic ha presentat avui a la premsa les dades de matrícula del curs 2014-15, quan es pot donar per gairebé acabat aquest procés que va començar el juny passat. Unes dades que són positives, tant pel que fa al nombre total d’estudiants en titulacions oficials –graus, màsters, doctorats, CFSG i centres adscrits– amb 5.725 estudiants, com per l’increment d’un 5% de la matrícula de nou accés (1.750 matriculats). Aquestes dades són especialment significatives si es té en compte el context de davallada d’un 7% de la demanda a Catalunya d’aquells estudis que ofereix la UVic.
  La matrícula total d’estudiants de grau a la UVic ha estat de 4.343 estudiants, amb els quals s’han omplert el 72% de les places que s'oferien, tenint en compte que hi ha hagut les titulacions de CAFE, Psicologia i Fisioteràpia que han tingut nota de tall.
   
  La Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes continua sent la facultat amb més pes específic de la Universitat amb un 41% del total de la matrícula. Enguany, però, ha patit una davallada de la matrícula de Mestres de prop del 50%, d’acord amb la baixada de demanda general a causa dels nous requisits d’accés, entre altres factors. No obstant això, la Facultat ha vist augmentada l’entrada de nou accés als màsters, amb 105 nous estudiants, i també al nou Grau en Traducció i Llengües Aplicades, que ha augmentat significativament.
  La Facultat d’Empresa i Comunicació, que representa el 18% del total de la matrícula, es manté en els paràmetres del curs passat, mentre que la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, amb un 25% de la matrícula total, ha rebut un fort increment de nou accés i una entrada significativa d’estudiants francesos a Fisioteràpia. També destaquen els 47 nous estudiants del Màster en Atenció i Cures Pal·liatives.
  Per últim, l’Escola Politècnica Superior, que representa el 16% de la matrícula, ha rebut 140 estudiants de nou accés. Biologia i Multimèdia mantenen el nivell d’entrada, mentre que les enginyeries i Biotecnologia disminueixen. Cal destacar l’entrada de 50 nous estudiants de màster.
   
  El perfil dels estudiants del curs 14-15
   
  Osona continua sent la comarca que aporta més estudiants a la UVic, amb un 16%, però en menys proporció que l’any passat (que va ser del 20%), seguit del Barcelonès (14%) i el Vallès Oriental (10%). Hi ha 86 estudiants que provenen de França, 61 de les Illes Balears i 18 del País Basc. 
  Un 49% dels estudiants entren via PAU, seguits dels CFGS, en un 15%. Un 64% dels estudiants resideixen, si més no a principi de curs, al domicili dels pares, i un 50% es desplacen a la UVic en transport públic.
  Es manté el predomini femení entre els estudiants, ja que el 60% són dones. L’únic centre amb predomini masculí és l’Escola Politècnica Superior, tot i que ja hi ha graus com Biotecnologia i Biologia, que tenen més dones que homes.
  Cal tenir present que enguany hi haurà al voltant d’un miler d’estudiants estrangers estudiant titulacions oficials de la UVic o participant en un programa d’intercanvi.

 • 02.12.14.- Durant la presentació a la premsa dels projectes futurs de la UVic-UCC, Joan Turró, director general de la Fundació Universitària Balmes, ha anunciat que en el termini d'un trimestre se signarà l'acord de cessió d'ús de l'edifici de Can Baumann a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, situat a la carretera de Roda de Vic, per acollir la nova Facultat de Medicina, quan aquesta hagi obtingut el llum verd de Madrid. Aleshores també s'hi instal·larà la Facultat de Ciències de la Salut del Benestar, formant així el Campus de Ciències de la Salut de la UVic.
   
  Una facultat amb un important impacte econòmic
   
  Convertit en el projecte insígnia de la UVic-UCC per al futur proper, la nova Facultat de Medicina serà un centre extern i adscrit a la Universitat, que dependrà de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, participada per la Fundació Universitària Balmes i per la Fundació Universitària del Bages. Els nous estudis de Medicina es caracteritzaran per un alt nivell d’excel·lència professional en valors i competències, una vocació internacional i una oferta docent genuïna i diferenciada que permeti la UVic-UCC adquirir un prestigi en l’àmbit de la salut. S’estima que l’impacte socioeconòmic en el territori, fruit de la implantació d’aquests estudis, sigui d’un volum d’inversió inicial en equipaments i infraestructures de 19 milions d’euros; un volum de negoci generat al voltant dels 22 milions d’euros (que representaria el 0,3% del PIB d’Osona i el Bages); i una ocupació creada de 243 llocs de treball.
   
  Vista la importància i l’impacte socioeconòmic que tindrà per a la Catalunya Central l’impuls de les activitats docents, de recerca i transferència de coneixement en l’àmbit de les Ciències de la Salut previstes, s’ha constituït l’anomenat “Cercle Impulsor de la Facultat de Medicina de la Catalunya Central” que té com a objectiu evidenciar i articular la implicació, la participació i, si escau, el suport econòmic o d’altra mena dels principals agents socials i econòmics del territori en el projecte.
   
  Càtedres de Medicina
   
  En els darrers anys, la UVic-UCC ha creat una estructura de càtedres creixent, transversal i molt dinàmica amb l’objectiu d’incorporar talent i visions complementàries a les àrees d’estudi que ens són pròpies. Actualment, la UVic-UCC incorpora vuit càtedres en diversos àmbits del coneixement. Són particularment remarcables les càtedres que treballen aspectes relacionats amb el món de la salut i l’acció social des de diversos vessants, ja siguin metodològics, tecnològics, científics, d’estratègia, assistencials o una combinació d’aquests factors. Així, en els darrers anys s’han creat la Càtedra de Serveis Socials amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat; la Càtedra de Cures Pal·liatives amb l’Institut Català d'Oncologia; la Càtedra TIC i Salut amb la Fundació del mateix nom; la Càtedra de Recerca Qualitativa amb la Universitat Autònoma de Barcelona, Fundació Dr. Robert i Institut d’Estudis de la Salut (IES); la Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades amb la Fundació IrsiCaixa i la Fundació de Lluita contra la Sida; i la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar amb la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, totes elles relacionades en alguna mesura amb la salut i el benestar. A aquestes càtedres s’hi afegeix una nova Càtedra en Bioètica amb la Fundació Grífols que és en tràmit de ser formalment aprovada pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes. Totes aquestes càtedres, liderades per persones de referència en cadascun dels àmbits, contribueixen a aportar un fonament científic, social i també territorial al projecte de futur de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.
   

1
|
2
|
3
|
4
|
5

Videos

Galeria de fotos

  Tour virtual