Places disponibles
 • Descripció
 • Informació general
 • Accés
 • Pla d'estudis
 • Competències
 • Pràctiques
 • Mobilitat
 • Sortides professionals
 • Professorat
 • Qualitat
 • Orientació i acció tutorial

Forma professionals en l'àmbit empresarial amb un gran coneixement de les diferents àrees funcionals de l'empresa: administració i finances, logística, màrqueting, recursos humans i internacionalització, amb la finalitat que puguin assumir diferents càrrecs de gestió dins de qualsevol tipus d'empresa.

Impartició a Vic i a Granollers (en format part-time).

 

 • Blog de la Facultat d'Empresa i ComunicacióBlog

Infografia del grau

Informació general del grau

Galeria d'imatges

Trets diferencials

Emprenedoria, innovació, lideratge, habilitats directives, planificació estratègica, consultoria, investigació de mercats, comunicació, social media, tendències, màrqueting...

 • Grau orientat a assolir competències innovadores i d'emprenedoria, que inclou una assignatura obligatòria d'Iniciativa empresarial a primer curs i un curs d'Emprenedoria a tercer.
 • Assignatures obligatòries en anglès des de segon curs.
 • Impartició d'assignatures obligatòries vinculades a determinades àrees funcionals com: direcció d'operacions i gestió del talent.
 • El 90% dels titulats aconsegueixen feina abans d'un any.
 • Vinculació dels coneixements adquirits a l'aula amb l'experiència professional i la realitat empresarial, a través de les pràctiques obligatòries, que es poden dur a terme en diferents empreses, amb la finalitat que els graduats finalitzin els estudis amb un bon coneixement del món empresarial.
 • Formació amb directius de recursos humans, finances, màrqueting, etc. de les principals empreses del país.
 • Atenció personalitzada als estudiants mitjançant les tutories i sessions de treball dirigit per aconseguir una participació activa i crítica en els estudis.
 • Metodologia didàctica innovadora basada en l'estudi de casos i la metodologia Professionals a l'aula.
 • Possibilitat d'optar a una beca Sí-Sí i compaginar les classes amb una feina relacionada amb el Grau.
 • Ajut per dissenyar i desenvolupar el projecte empresarial propi.
 • Estades d'estudi internacionals (més de 40 convenis amb universitats europees, americanes i asiàtiques) amb possibilitat de fer pràctiques en empreses o dobles titulacions en universitats internacionals de prestigi.
 • Com a continuació d'aquests estudis, la UVic ofereix màsters i programes de doctorat.
 • Descompte en el màster universitari d'EADA, una de les 50 millors escoles de negoci d'Europa.
 • Servei de carreres professionals que dinamitza la inserció professional i assessora al llarg de tota la carrera professional. T'ajuda a buscar on treballar, a preparar les entrevistes i currículums i a donar referències teves.