ESCOLA I ENTORN: ANÀLISI I ACCIÓ SOCIAL EDUCATIVA

  • Centres educatius, l'escola i el seu entorn com espai educatiu, escola i món rural, didàctiques específiques i desenvolupament TIC en educació

PROMOCIÓ DE LA SALUT, ATENCIÓ INTEGRAL I INCLUSIÓ SOCIAL

  • Promoció de la salut, atenció integral, innovació social, i desenvolupament TIC i salut

MECATRÒNICA, ROBÒTICA, MATERIALS I PROCESSAMENT DEL SENYAL

  • Materials, robòtica, mecatrònica, modelització de sistemes, processament de senyal i mineria de dades

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I MEDI AMBIENT

  • Seguretat alimentària, biodiversitat, ecologia i medi ambient

BIOINFORMÀTICA TRANSLACIONAL

  • Generació i anàlisi de dades biomèdiques

ESTUDIS DE GÈNERE

  • Estudis interdisciplinaris de les dones

PATRIMONI CULTURAL I TERRITORI

  • Estudis literaris, geografia literària, i comunicació i territori/cultura

COMUNICACIÓ I SOCIETAT

  • Comunicació digital, coneixement i usos de les eines 2.0, i mecanismes de digitalització de la informació

EMPRESA I ECONOMIA

  • Empresa, emprenedoria, innovació impresarial, sectorial i territorial/clústers, i economia aplicada

ESPORT

  • Esport, ciències de l'activitat física, medicina esportiva o fisioteràpia des de la vessant social o educativa