A quins estudiants afecta l'extinció dels plans d'estudis?

Als estudiants d’un ensenyament en procés d’extinció que els quedin assignatures pendents o no matriculades que pertoca per cada any acadèmic (darrer curs acadèmic amb docència).

Què és important de saber?
  • Quan un curs s'ha extingit es poden superar les assignatures pendents en quatre convocatòries d’examen en els dos cursos acadèmics següents a la data d’extinció del títol. Durant el primer curs es té dret a tutories i a avaluació i, en cas de suspendre o no haver matriculat l’assignatura, el curs següent només es té dret a examen.
  • En cas de no superar o no haver matriculat les assignatures que s’extingeixen en aquest període de dos anys, l’estudiant s’haurà d’adaptar necessàriament a un nou estudi.
  • Un cop extingit definitivament un estudi no es poden cursar ni reconèixer més assignatures.

  • El calendari d'extinció varia en funció de l'estudi. L'extinció pot coincidir amb la implantació d'un nou grau o màster.

 

  • Graus
  • Màsters
  • Titulacions de primer i/o segon cicle

Extinció de les titulacions de grau

Es pot donar el cas que un grau extingeix a un altre grau.

 

Grau en extinció Taula d'adaptacions Any inici extinció Grau equivalent que ofereix la UVic-UCC
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica adaptacions 2016-2017 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica * (pla 2016)
Grau en Nutrició Humana i Dietètica (pla 2010) adaptacions 2016-2017 Grau en Nutrició Humana i Dietètica (pla 2016)
Grau en Treball Social (pla 2010) adaptacions 2016-2017 Grau en Treball Social (pla 2016)
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (pla 2009) adaptacions 2015-2016 Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Grau en Publicitat i Relacions Públiques (pla 2009) adaptacions 2015-2016 Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Grau en Llengües Aplicades i Traducció  adaptacions 2015-2016 Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades
Grau en Fisioteràpia (pla 2009) adaptacions 2015-2016 Grau en Fisioteràpia
Grau en Infermeria (pla 2009) adaptacions 2015-2016 Grau en Infermeria
Grau en Enginyeria d'Organització Industrial adaptacions 2014-2015 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Grau en Traducció i Interpretació adaptacions 2014-2015 Grau en Llengües Aplicades i Traducció

(*) pendent de validació

 

Vigència d'itineraris i/o mencions de títols modificats o en procés d'extinció

Per conèixer el curs d'extinció dels itineraris i/o mencions vinculats als graus, cal contactar amb el/la cap d'estudis.

 

 

Calendari d'extinció a partir del curs 2016-2017

  Curs 2016-17 Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22
1r curs Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau      
2n curs Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau    
3r curs Docència Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau  
4rt curs Docència Docència Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau

 

Calendari d'extinció a partir del curs 2015-2016

  Curs 2015-16 Curs 2016-17 Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21
1r curs Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau      
2n curs Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau    
3r curs Docència Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau  
4rt curs Docència Docència Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau

 

Calendari d'extinció a partir del curs 2014-2015

  Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17 Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20
1r curs Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau      
2n curs Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau    
3r curs Docència Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau  
4rt curs Docència Docència Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau

Continuïtat del programa formatiu dels màsters universitaris

En cas que un màster deixi d’impartir-se, es garanteix el desenvolupament de l’ensenyament durant el curs acadèmic posterior, per tal que els estudiants puguin acabar els estudis. La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya no es compromet a oferir indefinidament noves edicions de cada màster.

Extinció de les titulacions de primer i/o segon cicle

El curs 2008-2009 la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya va iniciar la implantació dels estudis de Grau regulats pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i paral·lelament a la implantació dels graus va iniciar l’extinció dels estudis de primer i/o segon cicle de l’ordenament anterior. No obstant, la convivència dels estudis de l’ordenació anterior i dels estudis de grau és temporal:

 

Extinció de les titulacions de només segon cicle

De conformitat amb la Resolució de 16 de juliol de 2008 de la Direcció General d’Universitats el curs acadèmic 2013-2014 ja no es podran oferir places de nou ingrés als dos cursos que conformen el segon cicle. Així doncs, a partir del 30 de setembre de 2017 les titulacions de només segon cicle quedaran definitivament extingides.

 

Segon cicle Any inici extinció Grau equivalent que ofereix la UVic-UCC
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) 2013-2014 Grau en Enginyeria d'Organització Industrial

 

Extinció definitiva de les titulacions de primer i/o segon cicle

De conformitat amb la disposició transitòria segona del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, a partir del 30 de setembre de 2015 la titulacions de Llicenciat, Diplomat, Arquitecte, Enginyer, Arquitecte Tècnic i Enginyer Tècnic han quedat definitivament extingides.

 

Primer i/o segon cicle Any inici extinció Grau equivalent que ofereix la UVic-UCC
Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació 2010-2011 --
Diplomatura en Ciències Empresarials 2010-2011 --
Diplomatura en Educació Social 2009-2010 Grau en Educació Social
Diplomatura en Fisioteràpia 2009-2010 Grau en Fisioteràpia
Diplomatura en Infermeria 2009-2010 Grau en Infermeria
Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica 2010-2011 Grau en Nutrició Humana i Dietètica
Diplomatura en Teràpia Ocupacional 2009-2010 Grau en Teràpia Ocupacional
Diplomatura en Turisme 2009-2010 --
Diplomatura en Turisme / Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 2009-2010 --
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries 2010-2011 --
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial 2010-2011 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 2010-2011 --
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 2010-2011 --
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 2010-2011 --
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, especialitat Sistemes de Telecomunicació 2009-2010 --
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, esp. Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Electrònica Industrial 2009-2010 --
Llicenciatura en Biotecnologia 2009-2010 Grau en Biotecnologia
Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments 2010-2011 --
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 2009-2010 Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses / Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 2009-2010 --
Llicenciatura en Ciències Ambientals 2009-2010 Grau en Ciències Ambientals
Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 2008-2009
2011-2012 (2n cicle)
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 2009-2010 Grau en Comunicació Audiovisual
Llicenciatura en Periodisme 2009-2010 Grau en Periodisme
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 2009-2010 Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Llicenciatura en Psicopedagogia (2on cicle) 2010-2011 --
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 2008-2009
2011-2012 (2n cicle)
Grau en Traducció i Interpretació
Mestre/a especialitat en Educació Especial 2009-2010 Grau en Mestre d'Educació Primària
Mestre/a especialitat en Educació Física 2009-2010 Grau en Mestre d'Educació Primària
Mestre/a especialitat en Educació Infantil 2009-2010 Grau en Mestre d'Educació Infantil
Mestre/a especialitat en Llengua Estrangera 2009-2010 Grau en Mestre d'Educació Primària
Mestre/a especialitat en Educació Primària 2009-2010 Grau en Mestre d'Educació Primària

 

 

Calendari d'extinció a partir del curs 2013-2014

 

  Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17
1r curs Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau  
2n curs Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau

 

Calendari d'extinció a partir del curs 2010-2011

  Curs 2010-11 Curs 2011-12 Curs 2012-13 Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16
1r curs Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau      
2n curs Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau    
3r curs Docència Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau  
4rt curs Docència Docència Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau

 

Calendari d'extinció a partir del curs 2009-2010

  Curs 2009-10 Curs 2010-11 Curs 2011-12 Curs 2012-13 Curs 2013-14 Curs 2014-15
1r curs Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau      
2n curs Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau    
3r curs Docència Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau  
4t curs Docència Docència Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau

 

Calendari d'extinció a partir del curs 2008-2009

  Curs 2008-09 Curs 2009-10 Curs 2010-11 Curs 2011-12 Curs 2012-13 Curs 2013-14
1r curs Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau      
2n curs Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau    
3r curs Docència Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau  
4t curs Docència Docència Docència Tutoria i avaluació Examen Adaptació a grau