La implantació el curs 2010/11 del Grau en Treball Social a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic), juntament amb els estudis de les àrees de ciències de la salut i ciències socials en les quals la UVic-UCC gaudeix d’un gran prestigi, va fer que es proposès al Departament de Benestar Social i Família (en aquell moment Departament d'Acció Social i Ciutadania) de formar professionals i impulsar la recerca i la transferència de coneixements en serveis socials tenint en compte els grups de recerca, l’experiència i les potencialitats de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i de la comarca d’Osona en aquestes àrees i, a partir dels acords es va crea la Càtedra de Serveis Socials.

En el marc dels àmbits d’especialització de la UVic-UCC, la Càtedra de Serveis Socials és un centre interdisciplinari de formació, recerca i transferència de coneixement per fomentar, generar, aplicar i difondre el coneixement relacionat amb l’àmbit dels serveis socials i l’acció social i, molt especialment, de la seva gestió.

La Càtedra de Serveis Socials promou i desenvolupa estudis, projectes d’innovació i de recerca en els seus àmbits d’actuació:

  • gestió dels serveis socials
  • serveis socials
  • envelliment i esport
  • economia i serveis socials
  • serveis socials en el món rural
  • cooperació entre salut i serveis socials
  • innovació professional, etc.

També desenvolupa programes d’ajut a la formació (màsters i doctorats) i activitats de recerca, principalment en col·aboració amb agents externs.

D’altra banda, des de la Càtedra de Serveis Socials també impulsa activitats divulgatives, científiques (jornades, conferències, seminaris, exposicions, debats); activitats de formació i d’especialització (postgraus, cursos a mida, cursos d’extensió universitària, títols propis, jornades i cursos de la Universitat d’Estiu) en l’àmbit dels serveis socials.

Objectius

L’objectiu global és fomentar la recerca en l’àmbit d’especialització de la Càtedra i la captació i retenció de talent en el territori per tal de contribuir al desenvolupament en serveis socials de l’àrea d’influència de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, però també a nivell nacional. La Càtedra és l'espai on els diferents agents que intervenen en el Sistema Català de Serveis Socials, des de diferents rols i disciplines, poden interactuar per compartir coneixement, elaborar recerca, impulsar la innovació i sobretot fer ciència. Fixant coneixement en l'àmbit dels Serveis Socials.

L'aliança estratègica entre el Departament de Benestar Social i Família (amb el mandat de la Llei 12/2007 de Serveis Socials que ha anat impulsant el Sistema Català de Serveis Socials) i el món universitari, des de la formació i també des de la recerca, és clau per al Sistema. Aliança estratègica que es concreta en l'anàlisi conjunt de l'oferta i demanda –territorialitzada- de professionals dels serveis socials, que es concreta en l'adequació constant dels perfils professionals, en el compartir i gestionar l'enorme coneixement que tenim com a sistema a través de la xarxa territorial del DIXIT, etc.

L'impuls de la primera Càtedra de Serveis Socials de Catalunya ha de permetre tenir l'espai científic on produir-se bona part de la recerca, transferència de coneixement, anàlisi de models, internacionalització, etc. que en seu universitària, però amb vocació de lligam amb el món professional i el món empresarial així com una clara vocació nacional i voluntat d'internacionalització.

La Càtedra té com a objectius principals:

  • Ser l'espai de trobada dels diferents actors/es que intervenen des de diferents rols i disciplines en del sistema català de Serveis socials.
  • Impulsar la formació, la recerca, la innovació, la reflexió i generació de coneixement per a la seva transferència.

La missió és oferir un espai de recerca i estudi en l'àmbit dels serveis socials de caràcter universitari. D'aquesta manera cobrirà el buit acadèmic que hi ha en aquest entorn, oferirà la divulgació científica al seu mercat i ajudarà a intercanviar coneixement entre organismes, professionals i la societat.

La visió és que la esdevingui un referent català, estatal i a llarg termini europeu, pel que fa a les competències, els programes de recerca i la difusió dels coneixements que se'n generin, gràcies a la comunitat que crearem al voltant de la Càtedra, la implicació d'entitats i professionals, els recursos tecnològics, la professionalització i el tarannà científic que els serveis socials es mereixen. I que oferirà una oportunitat per al desenvolupament de diversos professionals i una contribució a la societat actuant amb compromís amb la ciutadania.

 

Direcció

Dra. Mireia Subirana

Sr. Albert Serra

 

Contacte

Sr. Manu Vidal-Ribas

C. Miquel Martí i Pol, 1
08500 Vic

+34 93 886 33 42

catedra.serveis.socials@uvic.cat