Els Centres de Recerca i de Transferència de Coneixement complementen l'activitat dels departaments de la UVic-UCC en àrees temàtiques que interessen de manera transversal les facultats i escoles o bé en àrees d'interès estratègic per a la UVic-UCC.

Tenen per finalitat generar, aplicar i difondre coneixement, fent compatible el rigor acadèmic i la dinamització cultural. Aquesta tasca es porta a terme mitjançant la realització de projectes de recerca i l'organització d'activitats culturals, científiques i docents d'índole diversa.