Skip to main content

Matrícula de la defensa de tesi

Matrícula de defensa de la tesi

Tal i com s'especifica en l'apartat "Procés de lectura", quan el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat hagi aprovat la lectura de tesi, caldrà que el doctorand/a formalitzi a l'Àrea de Gestió Acadèmica (AGA) la matrícula de defensa de la tesi.

A continuació es detalla el procediment de matricula de defensa de la tesi.

Quan el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat hagi aprovat la proposta lectura de tesi, l'AGA farà arribar al doctorand/a per correu electrònic l'imprès de la matrícula de defensa de la tesi, juntament amb tota la informació necessària perquè el doctorand/a pugui formalitzar el pagament de la taxa associada a aquesta matrícula. 

El doctorand/a, després de validar que les dades que consten a l'imprès de matrícula són correctes, haurà de retornar per correu electrònic el document de matrícula, degudament signat, a l'Àrea de Gestió Acadèmica (doctorats@uvic.cat) .

El preu de la matrícula de defensa de tesi és de 800 €. El doctorand/a haurà d'abonar l'import d'aquesta taxa en un únic pagament en el termini de 3 dies després d'haver rebut l'imprès de matrícula per part de l'Àrea de Gestió Acadèmica.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte