Pràctiques dels estudiants universitaris

Tots els estudiants de qualsevol dels graus de la Universitat de Vic ha de dur a terme un nombre determinat d'hores de pràctiques en institucions, organitzacions o empreses. Aquestes pràctiques són obligatòries per poder obtenir el títol de graduat o graduada. També hi ha pràctiques obligatòries en alguns màsters o postgraus.
El Servei de Carreres Professionals gestiona la documentació legal que gira entorn de la realització de pràctiques externes dels estudiants universitaris i treballa molt estretament amb els centres i facultats per tal que el procés d’oferta de places i assignació d’estudiants sigui eficient.

Si ets estudiant i vols cursar les teves pràctiques posa’t en contacte amb el coordinador de pràctiques de la teva facultat: