Patrocini i mecenatge - UVic

El procés de construcció de la imatge d’una empresa o institució és un dels elements clau en la comunicació actual de les organitzacions, que tenen a la seva disposició una gran diversitat d’instruments o tècniques de comunicació amb les quals poden aconseguir determinats objectius. Un d’aquests instruments és el patrocini.

Per altra banda, la societat exigeix cada cop més a les empreses i institucions que assumeixin un compromís voluntari que respongui a una manera d’entendre l’activitat empresarial orientada a contribuir al progrés i el benestar de tots els seus estaments. Això implica, per una banda, el compliment de la legislació nacional i internacional en l’àmbit social, laboral, mediambiental i de drets humans, així com qualsevol altra acció voluntària que l’empresa vulgui emprendre per tal de millorar algun aspecte de la seva societat.

Una de les eines que permet posar de manifest aquest compromís és el patrocini i el mecenatge que, a banda d’oferir un benefici per a la societat, posiciona l’empresa patrocinadora i l’associa a uns valors determinats.

Així doncs, amb aquest Pla de Patrocini i Mecenatge, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya posa a l’abast de les empreses i institucions del seu entorn un seguit de projectes de patrocini que permetran establir un lligam entre l’empresa o institució patrocinadora i els valors de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Al mateix temps, a través del patrocini i mecenatge la UVic-UCC pot vincular-se amb les empreses i institucions patrocinadores i d’aquesta manera obtenir, per una banda, finançament, i per l’altra, un contacte directe amb l’entorn.

 

Projectes

 

Contacte

Per participar en qualsevol modalitat de mecenatge, poseu-vos en contacte amb:

mariacarme.comas@uvic.cat