La UVic-UCC i els seus centres docents i de recerca formen part de les principals xarxes educatives i de recerca nacionals i internacionals. Especialment aquestes últimes són a les que la universitat hi destina un esforç més important a fi de desenvolupar una política d'internacionalització completa. Així doncs la UVic-UCC és membre d'una sèrie de xarxes universitàries d'excel·lència internacional que tenen diferents objectius i que centren els esforços en el treball conjunt d'institucions de prestigi per obtenir-ne resultats que situïn a la UVic-UCC en una posició que li permeti visibilitzar i liderar els seus interessos i les seves estratègies institucionals al més alt nivell.

La UVic-UCC ha establert el procés PE-09 Xarxes Universitàries per facilitar-ne la gestió de les altes, el seguiment i les baixes.

Formulari de gestió de les Xarxes

 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Xarxa Vives (XV)
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT)
Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U)
European Association for International Education (EAIE)
European Universities Association (EUA)
Euromed Permanent University Forum (EPUF)
Euraxess: HR Excelence in Research
Programa Erasmus+ i Carta Erasmus
Fundació Institut Confuci de Barcelona
Global University Network for Innovation (GUNi)
Projecte Horitzó Àsia
International Association of Universities (IAU)
Universia

 

Facultat de Ciències i Tecnologia

Clúster de Muntanya
International Relations Officers’ Network of the Association of European Life Science Universities (IROICA)

 

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar

Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe (COHEHRE)
European Association of Schools of Social Work (EASSW)
The European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE)
Diets 2. Thematic Network for Dietetics
European Network Of Physiotherapy In Higher Education (ENPHE)
Red Internacional para el Estudio sobre Edad, Ciudadania e Integración Socioeconómica (REIACTIS)

 

Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes

European Teacher Education Network (ETEN)

 

Facultat d'Empresa i Comunicació

Fundación YVY PORA
International Business Studies Exchange Network (IBSEN)
  DemiBusiness

 

Formació Contínua

Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP)
European Association for University Lifelong Learning (EUCEN)
Red de Educación Contínua de Latino America y Europa (RECLA)