Campus Miramarges

Planol del Campus Miramarges
A Rectorat B Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Àrea de les TIC
Aules d'Informàtica
Espai d'exposicions
Zona de bar
Laboratoris de Fisioteràpia
Laboratoris d'Infermeria
Aula d'Expressions
Laboratori del gust Servei mèdic Platós
C Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Sala d'Actes Mercè Torrents
Laboratoris de Fisioteràpia
Laboratoris de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
D Biblioteca Ricard Torrents
Departaments de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Serveis Lingüístics - Aula d'Autoaprenentatge
Aula d'Estudi
Aula de música
E Departaments de la Facultat d'Empresa i Comunicació F Facultat d'Empresa i Comunicació
Recepció Principal (objectes perduts, gestió espais, etc.) Àrea de Gestió Acadèmica
Àrea d'Estudiants
Àrea de Màrqueting
Àrea de Qualitat
Àrea de Recursos Humans
Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals
Àrea de Gestió Econòmica
Àrea de Relacions Internacionals
Servei d'Audiovisuals Gestió documental i arxiu
Consell d'Estudiants Aula Polivalent
Vic View Gimnàs
Llibreria Abacus
Copisteria Artyplan
G Oficina Tècnica del Vicerectorat de Rercerca i Transferència de Coneixement
Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Oficina Tècnica de Secretaria General
Servei de Publicacions Institucionals
Oficina de Gestió cultural
Aula L3 - Formació Contínua
Xarxa Custòdia del Territori XCT
H Jardi Miquel Martí i Pol
I Centre d'Estudis Sanitaris i Socials
DIXIT VIC
SIRIUS VIC. Centre per a l'autonomia personal

Campus Torre dels Frares

Planol del Campus torre dels Frares
Masia Torre dels Frares

Fundació Universitària Balmes
Eumo Editorial
Eumogràfic
Escola d'Idiomes
Càtedra Unesco
Centre d'Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID)
Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE)
SART Medi Ambient

 

Edifici Torre dels Frares
Planta 2 Escola Politècnica Superior
Laboratoris EPS
Planta 0 Recepció
Biblioteca R. Torrents
Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Planta 1 Aules d'informàtica
Laboratoris EPS
Planta -1 Aula Magna
Laboratori FETCH
Plantes Pilot
Aules d'informàtica