Escola de Doctorat

L'Escola de Doctorat de la UVic-UCC organitza la gestió acadèmica i administrativa de les activitats pròpies dels estudis de doctorat, vetlla per la qualitat acadèmica, fomenta la recerca d'excel·lència i potencia la col·laboració amb centres de recerca externs per a la projecció dels estudis de doctorat a nivell nacional i internacional.

L’Escola de Doctorat de la UVic va ser aprovada pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes el 7 d'abril de 2011.