Places disponibles
 • Descripció
 • Informació general
 • Accés
 • Pla d'estudis
 • Competències
 • Pràctiques
 • Mobilitat
 • Sortides professionals
 • Professorat
 • Qualitat
 • Orientació i acció tutorial
Certificat AQU

Integra els coneixements i tecnologies d'avantguarda en les àrees de biomedicina, bioinformàtica i bioprocés. Forma professionals amb coneixements científics, tècnics i ètics per a la producció de béns i serveis mitjançant eines biològiques i els capacita per al treball multidisciplinari en entorns internacionals, tant en sectors empresarials com de recerca.

Característiques del Grau en Biotecnologia:

 • Ús de les eines més avançades, tant en enginyeria genètica com en tecnologies de bioprocés, per comprendre els éssers vius i aplicar aquest coneixement a la biomedicina o a la indústria biotecnològica.
 • Aplicació i desenvolupament d'eines bioinformàtiques per al tractament de dades biològiques

 

 • Twitter i Blog de la Facultat de Ciències i Tecnologia (UST)BlogTwitter

Infografia del grau

Informació general del grau

Galeria d'imatges

Trets diferencials

Projecció internacional

 • Oferta incremental d'assignatures impartides en anglès.
 • Possibilitat de cursar assignatures, pràctiques i el Treball de Final de Grau en programes internacionals d'universitats o institucions estrangeres.
 • La UVic-UCC té més de 160 programes de mobilitat amb uns 30 països.
 • Programes de cooperació internacional en països en desenvolupament.

 

Innovació Docent

 • Metodologia docent d'aprenentatge basat en problemes / projectes en tots els cursos. Pràctiques integrades.
 • Tronc comú en els graus en biociències durant els tres primers semestres.
 • Programes interdisciplinaris en els àmbits de biociències i d'enginyeries per fer el Treball de Fi de Grau.

 

Ocupabilitat

 • Pràctiques obligatòries en empreses, institucions o centres de recerca.
 • Pràctiques en institucions estrangeres.
 • Creixement de l'ocupabilitat en les titulacions de ciències de la vida (font: MECD).
 • Servei de carreres professionals per dinamitzar la inserció professional i rebre assessorament.

 

Recerca

 

Informació per als estudiants de nou accés

 • Els alumnes de nou accés dels graus de la UScienceTech de la UVic-UCC han de disposar d'un ordinador portàtil per poder seguir els estudis (consulteu les prestacions recomanades).
 • L'ordinador serà una eina fonamental per al correcte seguiment de les classes en tots aquests cursos, ja que permetrà instal·lar el programari i integrar continguts de diferents assignatures.
 • La Universitat arribarà a acords amb empreses per proveir equips d'altes prestacions a preus molt competitius per als estudiants que ho necessitin. En cas que estigueu interessats a adquirir algun d'aquests equips, en el moment de la matrícula se us facilitarà el contacte amb els distribuïdors.
 • La Universitat també disposa d'un servei de préstec d'ordinadors portàtils de reserva esporàdica.