Accés a través de la doble titulació
 • Descripció
 • Informació general
 • Accés
 • Pla d'estudis
 • Competències
 • Pràctiques
 • Mobilitat
 • Sortides professionals
 • Professorat
 • Qualitat
 • Orientació i acció tutorial

El Grau en Ciències Ambientals forma professionals amb una visió multidisciplinària i global de la problemàtica ambiental de la nostra societat perquè puguin intervenir-hi amb actuacions específiques i econòmicament viables.

Es pot accedir al primer curs del Grau en Ciències Ambientals a través de la doble titulació de Ciències Ambientals / Biologia.

 

 

 • Twitter i Blog de la Facultat de Ciències i Tecnologia (UST)BlogTwitter

Infografia del grau

Informació general del grau

Galeria d'imatges

Trets diferencials

Projecció internacional

 • Oferta incremental d'assignatures impartides en anglès.
 • Possibilitat de cursar assignatures, pràctiques i el Treball de Final de Grau en programes internacionals d'universitats o institucions estrangeres.
 • La UVic-UCC té més de 160 programes de mobilitat amb uns 30 països.
 • Programes de cooperació internacional en països en desenvolupament.

 

Innovació docent

 • Metodologia docent d'aprenentatge basat en problemes / projectes en tots els cursos. Pràctiques i projectes integrats.
 • Tronc comú en els graus en biociències durant els tres primers semestres.
 • Programes interdisciplinaris en els àmbits de biociències i d'enginyeries per fer el Treball de Fi de Grau.

 

Ocupabilitat

 • Pràctiques obligatòries en empreses, institucions o centres de recerca.
 • Pràctiques en institucions estrangeres.
 • Programa de beques de formació dual (estudio i treballo).
 • Creixement de l'ocupabilitat en les titulacions de ciències de la vida (font: MECD).
 • Servei de carreres professionals per dinamitzar la inserció professional i rebre assessorament.

 

Recerca

 

Informació per als estudiants de nou accés

 • Els alumnes de nou accés dels graus de la UScienceTech de la UVic-UCC han de disposar d'un ordinador portàtil per poder cursar els seus estudis (consulteu les prestacions recomanades).
 • L'ordinador serà una eina fonamental per al correcte seguiment de les classes en tots aquests cursos, ja que permetrà instal·lar el programari i integrar continguts de diferents assignatures.
 • La Universitat arribarà a acords amb empreses per proveir equips d'altes prestacions a preus molt competitius per als estudiants que ho necessitin. En el cas que estigueu interessats a adquirir algun d'aquests equips, en el moment de la matrícula se us facilitarà el contacte amb els distribuïdors.
 • La Universitat també disposa d'un servei de préstec d'ordinadors portàtils de reserva esporàdica.