Places disponibles
 • Descripció
 • Informació general
 • Accés
 • Pla d'estudis
 • Competències
 • Pràctiques
 • Mobilitat
 • Sortides professionals
 • Professorat
 • Qualitat
 • Orientació i acció tutorial
Certificat AQU

El Grau en Enginyeria Mecatrònica treballa de manera interdisciplinària tècniques i coneixements de mecànica, electrònica, control i informàtica per tal de concebre noves maneres de produir, de desenvolupar nous productes i de dissenyar noves màquines. Forma professionals amb capacitat d'integrar coneixements d'aquestes disciplines per oferir solucions que vagin més enllà de les que es poden obtenir amb cadascuna per separat.

El Grau és el primer que s'imparteix en el marc universitari espanyol. Té l'aval empresarial de més de 70 entitats: empreses, consells empresarials, associacions d'empresaris, patronals, cambres de comerç, centres tecnològics i ajuntaments.

Característiques del Grau en Enginyeria Mecatrònica:

 • Disseny de màquines (mecànica, hidràulica, pneumàtica, electrònica i programació).
 • Construcció de robots mòbils per a aplicacions lúdiques i industrials.
 • Recerca amb robòtica col·laborativa en entorns industrials. 

 • Twitter i Bloc de la Facultat de Ciències i Tecnologia (UST)BlogTwitter
 • Bloc del Grau d'Enginyeria MecatrònicaBlog

Infografia del grau

Informació general del grau

Galeria d'imatges

Trets diferencials

Projecció internacional

 • Oferta incremental d'assignatures impartides en anglès.
 • Possibilitat de cursar assignatures, pràctiques i el Treball de Final de Grau en programes internacionals a universitats o institucions estrangeres.
 • La UVic - UCC té més de 160 programes de mobilitat amb uns 30 països.
 • Programes de cooperació internacional en països en desenvolupament.

 

Innovació docent

 • Metodologia docent d'Aprenentatge Basat en Problemes/Projectes en tots els cursos. Projectes integrats.
 • Tronc comú en els Graus en enginyeries durant els tres primers semestres.
 • Programes interdisciplinaris en els àmbits de biociències i d'enginyeries per realitzar el Treball Final de Grau.

 

Ocupabilitat

 • Pràctiques obligatòries en empreses, institucions o centres de recerca.
 • Pràctiques en institucions estrangeres.
 • Participació d'empresaris en l'avaluació de projectes.
 • Programa de beques de formació dual (estudio i treballo).
 • Alta ocupabilitat en les titulacions d'enginyeries (font: MECD).
 • Servei de carreres professionals per dinamitzar la inserció professional i assessorar.


Recerca


Competicions

 • S'incentiva la participació en competicions estudiantils de robòtica mòbil (First Tech Challenge).

 

Doble titulació internacional del Grau en Enginyeria Mecatrònica: Els estudiants del Grau en Enginyeria Mecatrònica que hagin superat els tres primers cursos del Grau poden sol·licitar de cursar la doble titulació del Grau en Enginyeria Mecatrònica a la UVic-UCC i de l'Enginyeria de Control i Automatització a la Universidade Católica do Paraná (PUCPR), del Brasil. La doble titulació s'obtindrà en 5 anys acadèmics dels quals un curs i mig es cursarà a la PUCPR.

 

Informació per als estudiants de nou accés

 • Els alumnes de nou accés dels Graus de la U Science Tech de la UVIC-UCC necessitaran disposar d'un ordinador portàtil per tal de poder cursar els seus estudis (consultar prestacions recomenades).
 • L'ordinador serà una eina fonamental per al correcte seguiment de les classes en tots aquests cursos, ja que permetrà instal·lar el programari i integrar continguts de diferents assignatures.
 • La Universitat arribarà a acords amb empreses per proveir equips d'altes prestacions a preus molt competitius pels estudiants que ho necessitin. En el cas que estigueu interessats en adquirir algun d'aquests equips, en el moment de la matrícula se us facilitarà el contacte amb els distribuïdors.
 • La Universitat també disposa d'un servei de préstec d'ordinadors portàtils de reserva esporàdica.