Places disponibles
 • Descripció
 • Informació general
 • Accés
 • Pla d'estudis
 • Competències
 • Pràctiques
 • Mobilitat
 • Sortides professionals
 • Professorat
 • Qualitat
 • Orientació i acció tutorial

El doble grau en Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària amb la menció en llengua anglesa és una doble titulació pilot de cinc anys de durada que forma part del pla de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF), impulsat conjuntament per la Direcció General d'Universitats, el Consell Interuniversitari de Catalunya, el Departament d'Ensenyament i les universitats catalanes que imparteixen graus en Mestre.

El pla d'estudis específic dissenyat per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) consta de 10 semestres (5 cursos) i permet obtenir la menció en llengua anglesa en cadascun dels dos graus (grau en Mestre d'Educació Infantil i grau en Mestre d'Educació Primària).

Per accedir-hi es requereix superar la Prova d'Aptitud Personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària, i una Prova d'Aptitud Personal (PAP) en llengua anglesa. A la UVic t'oferim la possibilitat de fer unes sessions presencials de preparació de les noves PAP de Mestre.

La UVic-UCC convoca unes beques al talent educatiu per als estudiants que vulguin accedir al doble grau i tinguin una nota mitjana d'accés igual o superior a 7.

Per a més informació, cliqueu el següent enllaç (www.uvic.cat/beques) i accediu a la convocatòria anant a l'apartat Expedient Acadèmic/ Beques doble grau Mestres Menció en Llengua Anglesa.

 • Blog de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències HumanesBlog

Informació general del grau

Galeria d'imatges

Trets diferencials

 • Més de la meitat dels crèdits cursats al llarg del doble grau són impartits en anglès.
 • Estades a l'escola i pràctiques des de primer curs a tots els nivells educatius (0-12 anys).
 • Mobilitat internacional amb estades d'estudis i pràctiques a l'estranger per afavorir el domini i l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa.
 • Atenció individualitzada de l'estudiant i foment de l'autonomia en l'aprenentatge.
 • Espais docents especialitzats, amb materials didàctics, per a classes pràctiques, experimentals i de simulació: aula de música, aula d'educació visual i plàstica, aula de psicomotricitat i joc dramàtic, laboratori de didàctica i laboratori de formació i investigació en Educació Infantil.
 • Obtenció de la doble titulació de Grau de Mestre Educació Infantil/ Mestre Educació Primària amb la Menció en Llengua Anglesa en els dos graus.
 • Experiència acumulada en els Graus de Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària per part del professorat i responsables de la Facultat.
 • Contacte amb la pràctica educativa de les escoles i la presència i intervenció de mestres en actiu a les assignatures.
 • Com a continuació d'aquests estudis, la UVic ofereix màsters i programes de doctorat.
 • Servei de Carreres Professionals per dinamitzar la inserció professional i assessorar al llarg de tota la carrera professional.