Places disponibles
 • Descripció
 • Informació general
 • Accés
 • Pla d'estudis
 • Competències
 • Pràctiques
 • Mobilitat
 • Sortides professionals
 • Professorat
 • Qualitat
 • Orientació i acció tutorial
Certificat AQU

Forma professionals capaços d'organitzar i animar situacions d'aprenentatge ajustades a la realitat socioeducativa actual, que coneguin l'organització i el funcionament dels centres educatius, com desenvolupar la seva tasca docent i tutorial, i com acompanyar els alumnes i les seves famílies.

Aquests estudis situen la funció educativa dels mestres en un context social i cultural complex i canviant, que enfoca la dimensió educadora des d'una actualització didàctica i pedagògica constant.

Per accedir-hi es requereix superar una Prova d'Aptitud Personal (PAP), i a la UVic t'oferim la possibilitat de fer unes sessions presencials de preparació de les noves PAP de Mestre.

 • Blog de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències HumanesBlog

Informació general del grau

Galeria d'imatges

Trets diferencials

 • Contacte amb els centres educatius a partir d'experiències vinculades a les assignatures i a les pràctiques.
 • Atenció personalitzada: tutories i sessions de treball dirigit.
 • Pràctiques en centres educatius. Es fan a 2n, 3r i 4t cursos, i consten d'un seminari de preparació en grups reduïts i d'un període d'estada al centre. Hi ha sempre el seguiment d'un membre del professorat en contacte permanent amb el mestre/tutor de l'escola.
 • Possibilitat de fer pràctiques internacionals i de participar en intercanvis educatius.
 • Assignatures optatives organitzades en mencions que aprofundeixen en un àmbit de coneixement del Grau.
 • Professorat amb un doble perfil acadèmic i professional.
 • Espais docents especialitzats, amb materials didàctics, per a classes pràctiques, experimentals i de simulació: aula de música, aula d'educació visual i plàstica, aula de psicomotricitat i joc dramàtic, laboratori de didàctica i laboratori de formació i investigació en Educació Infantil.
 • Aquest grau té beques específiques al Talent Educatiu.
 • Els graduats en Mestre d'Educació Primària poden continuar la seva formació a la UVic a partir d'activitats de formació contínua, amb tres programes de màsters universitaris: Pedagogia Montessori, Educació Inclusiva i Innovació en Didàctiques Específiques, i un programa de doctorat, Innovació i Intervenció Educatives.
 • Servei de Carreres Professionals per dinamitzar la inserció professional i assessorar al llarg de tota la carrera professional.