• Descripció
 • Informació general
 • Accés
 • Pla d'estudis
 • Competències
 • Pràctiques
 • Mobilitat
 • Sortides professionals
 • Professorat
 • Qualitat
 • Orientació i acció tutorial

El Grau en Multimèdia forma professionals en tecnologia especialitzats en el disseny i desenvolupament d'aplicacions i elements multimèdia per a entorns web i dispositius mòbils, i en la integració dels sistemes que puguin intervenir en aquests entorns.

També permet desenvolupar habilitats creatives i tècniques per a la creació de continguts interactius, així com habilitats d'emprenedoria i gestió per poder liderar projectes i cooperar amb altres professionals en un entorn de treball multidisciplinari.

Característiques del Grau en Multimèdia:

 • Programació i disseny d'aplicacions per a entorns web i dispositius mòbils.
 • Videojocs i jocs seriosos aplicats a la indústria, la salut o l'educació.
 • Estudis amb contingut tècnic i de programació, amb coneixements de disseny i creació de continguts interactius.

 

 

 • Facebook del Grau en MultimèdiaFacebook
 • Twitter i Bloc de la Facultat de Ciències i Tecnologia (UST)BlogTwitter

Infografia del grau

Informació general del grau

Galeria d'imatges

Trets diferencials

Projecció internacional

 • Oferta incremental d'assignatures impartides en anglès.
 • Possibilitat de cursar assignatures, pràctiques i el Treball de Final de Grau en programes internacionals a universitats o institucions estrangeres.
 • La UVic - UCC té més de 160 programes de mobilitat amb uns 30 països.
 • Programes de cooperació internacional en països en desenvolupament.

Innovació docent

 • Metodologia docent d'Aprenentatge Basat en Problemes/Projectes en tots els cursos. Projectes integrats.
 • Programes interdisciplinaris en els àmbits de biociències i d'enginyeries per realitzar el Treball Final de Grau.


Ocupabilitat

 • Pràctiques obligatòries en empreses, institucions o centres de recerca.
 • Pràctiques en institucions estrangeres.
 • Programa de beques de formació dual (estudio i treballo).
 • Alta ocupabilitat en les titulacions de l'àmbit (font: MECD).
 • Servei de carreres professionals per dinamitzar la inserció professional i assessorar.


Recerca


Competicions

 • S'incentiva la participació en competicions estudiantils, com Hackaton (Imagine Creativity Center), entre d'altres.

Informació per als estudiants de nou accés

 • Els alumnes de nou accés dels Graus de la U Science Tech de la UVIC-UCC necessitaran disposar d'un ordinador portàtil per tal de poder cursar els seus estudis (consultar prestacions recomenades).
 • L'ordinador serà una eina fonamental per al correcte seguiment de les classes en tots aquests cursos, ja que permetrà instal·lar el programari i integrar continguts de diferents assignatures.
 • La Universitat arribarà a acords amb empreses per proveir equips d'altes prestacions a preus molt competitius pels estudiants que ho necessitin. En el cas que estigueu interessats en adquirir algun d'aquests equips, en el moment de la matrícula se us facilitarà el contacte amb els distribuïdors.
 • La Universitat també disposa d'un servei de préstec d'ordinadors portàtils de reserva esporàdica.