Places disponibles
 • Descripció
 • Informació general
 • Accés
 • Pla d'estudis
 • Competències
 • Pràctiques
 • Mobilitat
 • Sortides professionals
 • Professorat
 • Qualitat
 • Orientació i acció tutorial

En el nou pla d'estudis del Grau de Nutrició Humana i Dietètica es formaran a dietistes-nutricionistes generalistes amb preparació científica i humana. La proposta de canvi ha intentat augmentar els coneixements científics en tres eixos específics: l'exercici lliure de la professió, per aprofundir en l'emprenedoria professional, la comunicació i el màrqueting estratègic, capacitant l'estudiant en el desenvolupament de la seva activitat professional com a dietista-nutricionista de forma autònoma; la nutrició esportiva, amb nous continguts que reforcen les competències específiques en relació a l'alimentació i l'activitat física, tant des de la promoció de l'activitat física, com en la pràctica esportiva competitiva; la recerca aplicada a la nutrició, eix transversal, pel que es treballarà en moltes assignatures al llarg del grau.  

La possibilitat d'oferir els estudis en Nutrició Humana i Dietètica en format presencial i també en format semipresencial és un altre canvi significatiu en la nova proposta d'aquest pla d'estudis. La modalitat semipresencial possibilitarà la incorporació a l'ensenyament universitari a col•lectius que fins ara no podien per una qüestió de incompatibilitat laboral i / o familiar.

 • Blog de la Facultat de Ciències de la Salut i el BenestarBlog

Informació general del grau

Galeria d'imatges

Trets diferencials

 • Modalitat presencial i semipresencial.
 • Pràctiques en laboratoris especialitzats, com el laboratori del gust, i laboratoris equipats amb tecnologia específica per a l'aprenentatge basat en la simulació de casos i en l'experimentació pràctica.
 • Pràctiques obligatòries externes en tres períodes: restauració col·lectiva, nutrició comunitària i nutrició clínica-hospitalària.
 • Metodologia didàctica i innovadora amb estudi de casos reals.
 • Assessorament personalitzat al llarg de tot el grau.
 • Alta inserció laboral dels nostres estudiants.
 • Pots participar en diferents programes de mobilitat amb universitats europees i llatinoamericanes.
 • Els docents tenen un doble perfil acadèmic i professional en actiu.
 • Com a continuació d'aquests estudis, la UVic ofereix màsters i programes de doctorat.
 • Servei de Carreres Professionals per dinamitzar la inserció professional i assessorar al llarg de tota la carrera professional.