Sense accés a primer curs
 • Descripció
 • Informació general
 • Accés
 • Pla d'estudis
 • Competències
 • Pràctiques
 • Mobilitat
 • Sortides professionals
 • Professorat
 • Qualitat
 • Orientació i acció tutorial

El Treball Social és una professió basada en la pràctica i una disciplina acadèmica que promou el canvi i desenvolupament social, la cohesió social, i l'enfortiment i l'alliberació de les persones. Els principis de la justícia social, els drets humans, la responsabilitat col•lectiva i el respecte a la diversitat són fonamentals pel Treball Social.
Forma professionals amb capacitat per promoure el canvi social, la resolució de problemes en les relacions humanes, treballant per i amb les persones i el seu benestar. L'objectiu dels i les treballadores socials és fomentar l'autonomia i l'enfortiment de les persones a través del vincle i l'acompanyament en els processos personals, amb les famílies, grups o comunitats amb les que treballen, així com facilitar canvis i transformacions socials que incrementin el benestar, la justícia, la cohesió social i la equitat amb una mirada crítica i comunitària.

 

 • Blog de la Facultat de Ciències de la Salut i el BenestarBlog

Informació general del grau

Galeria d'imatges

Trets diferencials

 • Formació focalitzada en la vessant humana i científica, per formar professionals amb una mirada crítica i comunitària.
 • Millora contínua de la qualitat, el treball cooperatiu interdisciplinari, l'educació i defensa dels drets socials dels ciutadans, la docència i la investigació.
 • Programa en format presencial i semipresencial.
 • Metodologies docents innovadores: classes magistrals a través de videoconferència, simulacions de casos pràctics, tallers vivencials, programes d'aprenentatge i servei.
 • La UVic i el Departament d'Acció Social i Ciutadania van impulsar la creació de la primera Càtedra de Serveis Socials de Catalunya i el DIXIT (Centre de Documentació de Serveis Socials), que es troba en el Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la UVic.
 • Programes de mobilitat internacionals i pràctiques a l'estranger (convenis amb més de 130 universitats d'arreu del món). 
 • Mitjançant un itinerari d'estudi simultani definit, l'estudiant pot obtenir en 5 anys i mig dues titulacions: Grau en Treball Social i Grau en Educació Social. D'aquesta manera, iniciant els estudis en Treball Social es pot obtenir també el Grau en Educació Social.
 • Més oportunitats d'accés al mercat laboral.
 • Valor afegit i prestigi en l'accés a la primera feina.
 • Per consultar l'itinerari detallat es pot consultar en l'apartat Pla d'Estudis.