Postgrau en Intervenció Psicomotriu Preventiva

tabs

Presentació

L’objectiu d’aquest programa és capacitar professionals que puguin desenvolupar sessions d’Intervenció Psicomotriu Preventiva (IPP) en els àmbits de la salut, social, educatiu, psicològic i esportiu.

El Postgrau respon a la demanda d’una part de la població dels diferents àmbits assistencials que vol tenir una formació reglada, profunda i actual de coneixements teòrics, pràctics i personals, per tal de dur a terme sessions d’Intervenció Psicomotriu Preventiva. La formació prepara els estudiants perquè siguin capaços de crear recursos facilitadors del desenvolupament global i harmònic de la persona.

La metodologia d’ensenyament consisteix en l’aplicació pràctica. L’estada en un centre col·laborador garantirà l’aplicació dels coneixements adquirits durant la formació.

Aquest Postgrau, tot i que es pot cursar de forma independent, forma part del Màster en Intervenció Psicomotriu Preventiva i Terapèutica i compta amb professorat de reconeguda experiència profesional.


Orientació:

Professionalitzador.


Adreçat a:

 • Titulats en Educació en totes les seves especialitats, Salut, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Social i altres formacions afins.
 • Professionals de la salut, educació, socials, psicologia, pedagogia, esport, altres.


Sortides professionals:

Psicomotricista en educació en totes les seves vessants, en l’àmbit de la salut, socials, centres de psicologia, centres públics i/o privats d’atenció a la persona en les diferents edats vitals i d’altres.

Els professionals d'aquest àmbit poden treballar en escoles bressol i centres d'educació infantil, escoles especials, centres socials, CDIAP (Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), centres privats d’atenció als infants tant de Fisioteràpia com Psicologia, centres de benestar social per a joves adolescents, centres de dia per a gent gran-jove, etc.


Preu de matrícula: 

2.250€

Aquest postgrau constitueix el primer curs del Màster en Intervenció Psicomotriu Preventiva i Terapèutica. Si desitges completar aquesta formació amb el títol de màster, el cost de matrícula al segon curs serà de 2.250€.

Consulta les facilitats econòmiques a l'apartat "Beques i ajuts".


Títol:

Un cop finalitzat i superat el programa formatiu, estaràs en disposició de sol·licitar a tràmit el títol corresponent. L’expedició d’aquest títol  té unes taxes associades.

Les taxes vigents per al curs 2016/2017  són les següents:

 • Títol de màster i postgrau propi: 190€.
 • Certificat d’especialització universitària sense cost. Si has cursat el màster o postgrau propi sense disposar de la titulació universitària d’accés requerida, tindràs dret a aquest certificat. El duplicat tindrà un cost de 10€.
 • Duplicat del títol de màster i postgrau propi: 190€.

Lloc de realització:

Les classes tindran lloc a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Campus UVic).


Calendari i horaris:

Les sessions es desenvoluparan entre el 4 de novembre de 2016 i el 25 de novembre de 2017 i tindran lloc en divendres, de 18h a 21h, i dissabtes, de 9h a 13h i de 14:30h a 18:30h.

El calendari acadèmic és el següent:

 • Novembre de 2016: dies 4 i 5.
 • Desembre de 2016: dies 16 i 17.
 • Gener de 2017: dies 13 i 14.
 • Febrer de 2017: dies 10 i 11.
 • Març de 2017: dies 3, 4 i 31*.
 • Abril de 2017: dies 1*, 2*, 21 i 22.
 • Maig de 2017: dies 12 i 13.
 • Juny de 2017: dies 2, 3 i 30.
 • Juliol de 2017: dia 1.
 • Setembre de 2017: dies 15, 16, 29 i 30.
 • Octubre de 2017: dies 20 i 21.
 • Novembre de 2017: dies 17, 18, 24 i 25.

* cap de setmana d'estada residencial (31 de març de 2017, 1 i 2 d'abril de 2017). 
Horari 31 de març: 16h - 20h. / Horari 1 d'abril: 9h - 13h i de 16h a 20h. / Horari 2 d'abril: 9h - 13h.

Consulta amb la coordinació del programa

Imatge CAPTCHA
Introduïu els caràcters que es mostren a la imatge.
inici > Postgraus > Postgrau en Intervenció Psicomotriu Preventiva