Treballa amb nosaltres

L'èxit de la Universitat rau en el talent de les persones que en formen part.

 

L'Àrea de Gestió del Talent de la UVic-UCC es responsabilitza de la gestió de tot el que fa referència a les persones que desenvolupen la seva activitat professional a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, ja sigui dins de l'àmbit acadèmic o bé dins l'àmbit de l'administració i serveis. Dóna suport als òrgans de govern de la Universitat en matèria de personal i vetlla pel compliment de la legalitat vigent en tots els procediments en els quals té competència.

 

Els nostres valors

Són valors de l'Àrea de Gestió del Talent la confidencialitat i responsabilitat, el tracte humà i respectuós als treballadors i treballadores de la UVic-UCC, l'orientació a l'usuari, l'esperit de col·laboració, el compromís i la professionalitat.