Història i present de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

2016. Creació d'UGranollers, nou centre d'impartició d'estudis de la UVic-UCC. El curs 2016-2017 és el 20è de la UVic-UCC.

2014. Acord de federació amb la Fundació Universitària del Bages. La universitat federada passa a denominar-se Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Creació de l'Hospital Universitari de Vic entre el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu i la UVic-UCC.

2011. Fusió de la Facultat d’Educació i de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, en la nova Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes.

2002. Creació de la Clínica Universitària de Manresa.

1997. Aprovació de la Llei de Reconeixement de la Universitat de Vic per unanimitat del Parlament de Catalunya.

1993. Creació de la Facultat de Traducció i Interpretació.

1990. Inici de l'activitat docent de la Fundació Universitària del Bages amb la Diplomatura d'Infermeria.

1989. Creació de l’Escola Universitària Politècnica d’Osona.

1987. Primer curs dels Estudis Universitaris de Vic amb tres escoles universitàries de titularitat de la FUB: Mestres, Empresarials i Infermeria.

1985. Constitució de la Fundació Universitària Balmes com a entitat titular de l’Escola Universitària de Mestres Balmes i d’Eumo Editorial.

1981. Creació de l'Escola d'Infermeria d'Osona, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

1979. Creació d’Eumo Editorial.

1977. Creació de l’Escola Universitària de Mestres “Jaume Balmes” de Vic, adscrita a la Universitat de Barcelona.

Segle XIX. El Círcol Literari.

1749. Es funda el Seminari de Vic que implicava el retorn dels estudis superiors (ara de Teologia) a la ciutat.

1717. Tancament de la Universitat. Com a represàlia per la Guerra de Sucessió, el rei Felip V va imposar el Decret de Nova Planta, va suprimir totes les universitats catalanes.

1599. Creació de la Universitat Literària de Vic. El 26 de juny el rei Felip III concedia a l’Estudi General de Vic el privilegi de graduar els estudiants en Arts i Filosofia.

Segles IX i X. L'Escriptori i l'Escola Catedralícia a l'Edat Mitjana.

Memòria en xifres del curs 2015-2016
Memòria audiovisual del curs 2015-2016