Què és?

El CLUC-anglès és un certificat interuniversitari que es basa en la realització d’un examen d’anglès que permet acreditar el nivell B2 de domini de l’idioma dels candidats, nivell de tercera llengua exigit per obtenir el títol de grau a Catalunya.

L’examen avalua i certifica el nivell de les quatre destreses lingüístiques expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita.

Per a què?

L’examen permet a les universitats catalanes certificar el nivell d’anglès dels candidats a través d’un únic examen interuniversitari inèdit a cap altre indret del territori espanyol.

Per a qui?

Per a l’alumnat, PAS i PDI de totes les universitats catalanes. També, per al públic general que necessiti acreditar el seu nivell de coneixement d’anglès.

Com és?

L’examen es divideix en 4 proves: expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita i comprensió oral.

Podràs trobar informació detallada de l'examen i algun exempre de tasques a la pàgina web de la Comissió interuniversitària de formació i acreditació lingüístiques de Catalunya (CIFALC)

Quan i on?

La propera convocatòria de l’examen CLUC d'anglès es realitzarà.

La prova escrita el 16 de juny de 2017 a les 9h

La prova oral el mateix dia 16 de juny. Es comunicarà l'horari directament als candidats.

Quant costa?

És un examen subvencionat per les 12 universitats catalanes i, per tant, té un preu reduït per a l’alumnat i personal de les universitats de Catalunya, de 75 €. Per a les persones que no pertanyen a la comunitat universitària, el cost de l’examen acreditatiu és de 150 €. (IVA no inclòs).

Per als estudiants que hagin d’acreditar el nivell B2 en acabar els estudis, hi ha una convocatòria d’ajuts de la Generalitat i podran recuperar, si superen l'examen 50 dels 75€.

Quan i on és la matrícula?

El període de matrícula és del 8 al 19 de maig de 2017. La matrícula la podreu formalitzar a l'Àrea de Gestió Acadèmica, c. Sagrada Familia, 7.

També et pots matricular a la prova a través d'Internet. Emplena el formulari.

L'Escola d'Idiomes de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es reserva el dret de cancel·lar la convocatòria de l'examen CLUC si no s'arriba al nombre mínim d'inscrits (10).

Resultats

Per saber els resultats clica aquí.

Més informació

Escola d'Idiomes

Telèfon938 815 517

idiomes@uvic.cat