El Marc Europeu Comú de Referència (MECR) estableix 6 nivells comuns de referència per descriure la competència lingüística.

A
Usuari Bàsic

B
Usuari Independent

C
Usuari Competent

 A1
(Inicial)

 A2
(Bàsic)

B1
(Llindar)

 B2
(Avançat)

C1
(Domini Funcional)

C2
(Domini Expert)

 

Equivalències de nivell amb l'Escola d'Idiomes

Equivalencies de nivell MECR - Escola Idiomes