Robòtica: present i futur

La UVic – UCC i el Centre Tecnològic Eurecat, centre de referència en l’àmbit de la robòtica, impulsen conjuntament la 2a edició del Màster en Robòtica, un innovador programa que es centra en les noves tendències de la robòtica industrial i la de serveis (aquella on els robots realitzen tasques útils per als éssers humans, més enllà de l’àmbit industrial). El màster també aborda les aplicacions de la robòtica mòbil (terrestre i aèria) per formar professionals en una disciplina cada vegada més inserida en els àmbits de la nostra societat.

En aquest marc, a partir dels principals responsables acadèmics del màster, la UVic-UCC vol donar a conèixer les tendències actuals i futures de la robòtica.

Objectiu de l'activitat

La Jornada, adreçada a estudiants, professors i empreses interessats en l’àrea de la Mecatrònica, vol donar a conèixer diversos camps d’aplicació d'aquesta disciplina i els estudis que s'hi relacionen.

 • Vuitena edició
 • Setena edició
 • Sisena edició
 • Cinquena edició
 • Quarta edició
 • Tercera edició
 • Segona edició
 • Primera edició
Dia

10 de maig de 2016

Hora i lloc
 • TARDA DE 15.00 A 18.30H.
  Aula Magna. Campus Torre dels Frares, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Carrer de la Laura, 13, 08500 Vic)

 

Programa
15:00 – 15:15hPresentació i benvinguda.
A càrrec de Juli Ordeix, enginyer electrònic, professor i coordinador del Màster en Robòtica i de Robòtica Educativa (UVic-UCC).
15:15 – 16:00hROS (Robotics Operation System) i les seves possibilitats
A càrrec d'Andreu Corominas, doctor enginyer de telecomunicacions, co-fundador de Beta Robots SL, empresa que mou resultats de la recerca en robòtica cap a prototips industrials. També és investigador postdoctoral de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC) i coordinador de la Unitat de Fonaments de Robòtica del Màster en Robòtica de la UVic-UCC/Eurecat.
16:00 – 16:45hEl paper de la robòtica col·laborativa en la industria 4.0
A càrrec de Dani Martín, enginyer industrial especialitat mecànica,, cap de la de la unitat de Sistemes Intel·ligents del Centre Tecnològic Eurecat i coordinador de la Unitat de Robòtica Industrial del Màster en Robòtica de la UVic-UCC/Eurecat.
16:45 – 17:30hPausa-cafè
16:45 - 17:30hDemostració sobre la robòtica aplicada a l'exploració
Germán Moreno, membre del departament de Unmanned vehicles d'ASCAMM, EURECAT, farà una demostració amb el robot terrestre Husky sobre navegació autònoma mitjançant SLAM i amb un dels UAVs del projecte europeu ICARUS sobre "search and rescue" en catàstrofes internacionals.
17:30 - 18:15hPAL-Robotics, empresa catalana referent en el món de la robòtica de serveis
A càrrec de Jordi Pagès, Computer Vision PhD
18:15hClausura de la Jornada
A càrrec d’Antoni Suriñach, enginyer electrònic, professor i coordinador dels graus d’enginyeria de la Facultat de Ciències i Tecnologia (UVic-UCC).
Dia

26 de març de 2015

Hora i lloc
 • MATÍ DE 9.00 A 13.00H.
  Sala Actes Edifici E, Fundació Eduard Soler (Avda. Eduard Soler, 1, 17500 Ripoll)
 • TARDA DE 15.00 A 19.30H.
  Aula Magna. Campus Torre dels Frares, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Carrer de la Laura, 13, 08500 Vic)
Programa

Consulta el programa de la 7a edició de la Jornada de Mecatrònica.

Hora

de 9.00 a 21.00 hores

Lloc
 • MATÍ DE 9.00 A 12.30H. 
  Sala Actes Edifici E, Fundació Eduard Soler (Avda. Eduard Soler, 1, 17500 Ripoll)
 • TARDA DE 15.00 A 21.00H.
  Aula Magna. Campus Torre dels Frares, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Carrer de la Laura, 13, 08500 Vic)
Programa

Consulta el programa d'activitats de la 6a edició de la Jornada de Mecatrònica: Robòtica mòbil

5a Jornada de Mecatrònica 2013
Dia

6 de març de 2013

Hora

De 9.00h a 19.15h

Lloc
 • MATÍ DE 9.00 A 12.45H
  Sala Actes Edifici E. Escola del Treball del Ripollès, Fundació Eduard Soler (Avda. Eduard Soler, 1, 17500 Ripoll)
 • TARDA DE 15.00  A 19.15H
  Aula Magna. Campus Torre dels Frares, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Carrer de la Laura, 13, 08500 Vic)
Programa Matí FES (Ripoll)

09.00h - 09.15h

Pesentació i benvinguda.
A càrrec de la Sra. Marta Otero, vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, i de la Sra. Anna Mates, directora de formació de la Fundació Eduard Soler.

09.15h - 10.15h. Del CAD al model virtual
A càrrec de Jaume Cabaní, enginyer industrial i director d’Innovació de la Fundació Eduard Soler.
L'evolució dels models físics, plànols, esquemes, maquetes, ha evolucionat amb la incorporació de les TIC. Des de la digitalització del propi model amb programes de representació 2D a l’actual virtualització dels conjunts mecatrònics. El CAD ja és molt més que una representació tridimensional d’una realitat. Ara podem incorporar-hi informació per predir comportaments i efectuar assaigs accelerant i abaratint els processos de disseny.

10.15h -10.45h. Pausa-cafè

10.45h - 11.45h. Aplicació d’eines de simulació al redisseny de la turbina d’un classificador de partícules
A càrrec d’Elena Blanco, enginyera industrial, cap de projectes del Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI) de la Universitat Politècnica de Catalunya i professora del departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC.

Descripció de la problemàtica a nivell dinàmic que presenta el disseny d’una turbina d’un classificador de partícules i les eines de simulació que es fan servir per modelitzar el seu funcionament. Simulació del comportament de la màquina i redisseny dels components necessaris en funció dels resultats obtinguts en les anàlisis.

11.45h - 12.45h. Simulació mecatrònica amb NX
A càrrec de Núria Coma, enginyera industrial, coordinadora de Serveis Tecnològics de la Fundació Eduard Soler.
La simulació tradicional actua en sistemes físics aïllats: mecànic, tèrmic, elèctromagnètic i fluids. Alguns models fins i tot són capaços de resoldre problemes acoblats entre diferents disciplines. Fins ara, però, no s’ha utilitzat d’una forma estesa la integració mecatrònica tal i com nosaltres l’entenem. La lògica dels sistemes integrats (mecànica, sensòrica, software i electrònica) i la simulació de sistemes mecatrònics ens aproparà a la virtualització cinemàtica, elecció de materials dels sistemes, millora en la identificació d’interferències i resolució de problemes en la fase de disseny.

Programa tarda UVic-UCC (Vic)

15.00h - 15.45h. Presentació.
A càrrec de Miquel Caballeria, professor de Modelització i Simulació de Sistemes de la UVic-UCC i investigador del grup de recerca de Dinàmica no Lineal de Fluids de la UPC.

15.30h - 16.30h. Una panorámica sobre las posibilidades actuales de los métodos numéricos para la simulación de procesos industriales de conformado de metales
A càrrec de Michele Chiumenti, investigador del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), doctor Enginyer de Camins Canals i Ports i professor titular de la UPC.
El CIMNE utilitza la simulació numèrica de processos industrials en el món del conformat de metalls.
En particular, s’aplica la simulació numèrica en l’anàlisi de fosa de metalls, inclosos els processos d’ompliment de motlles, solidificació, refredament i desemmotllament.
La simulació de l’estampació de xapa, embotició i tall són temes de gran interès industrial, especialment en l’àmbit de la indústria de l’automoció i l’aeronàutica. Finalment, s’observen resultats d’interès en la simulació dels processos de soldadura per arc, làser, Electron Beam o per fricció i batut.

16.30h - 17.30h. Simulació multifísica en els sistemes CAD/CAE
A càrrec de Xavier Pi, enginyer industrial i membre del consell de redacció de la revista Automática e Instrumentación.

Els proveïdors de solucions CAD/CAE estan fent publicitat de sistemes de simulació multifísica, quan en realitat en molts casos ofereixen solucions multidisciplinàries. En aquesta ponència, partint d’una introducció històrica, es presenten fabricants i s’analitzen algunes de les tendències que s’albiren, entre les quals hi ha el moviment de crear una nova ciència anomenada SBES (Simulation Based Engineering Science).

17.30h -18.00h. Pausa-cafè. Aplicacions mecatròniques
Ganxo automàtic (CDEI). El sistema de ganxo automàtic elebia ® permet automatitzar qualsevol operació d’enganxament i desenganxament de manera remota i sense manipulació.
Robot FTC-UVic. Presentació del robot que utilitzarà l’equip de la UVic-UCC “Garrins Metàl·lics” en la competició estatal de robòtica First Tech Challenge que se celebrarà el 17 de març a Tarragona.

18.00h - 19.00h. Modelització de les operacions industrials
A càrrec de Miquel Àngel Piera, doctor en Ciències de la Computació, director del Clúster d’Innovació Tecnològica en Gestió Aeronàutica i cap del grup de recerca en Modelització i Simulació de la UAB.
La importància del transport aeri per a la competitivitat industrial, ha portat a desenvolupar un nou sistema de gestió amb l’objectiu que el transport aeri sigui considerat un medi de transport eficient, eficaç i sostenible.
El comportament inherentment estocàstic de la majoria de processos aeroportuaris requereix el desenvolupament de noves eines d’ajuda a la presa de decisions per millorar els indicadors de rendiment dels processos aeroportuaris. Els models de simulació desenvolupats en el camp de la logística de serveis ofereixen una alternativa molt atractiva per a la correcta coordinació de les operacions aire-terra.

19.00h - 19.15h. Cloenda de la Jornada.
A càrrec de Jordi Villà, director de l’Escola Politècnica Superior de la UVic-UCC.

Amb el suport de

Ministerio de Economí y competitividad, Vicerectorat de Recerca i Transferènica de Coneixement, FECYT

 
Amb la col·laboració de
Empreses i institucions col·laboradores: UVic-UCC, Cambra de Comerç de Barcelona, Acc10, Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Automática e Instrumentación

4a Jornada de Mecatrònica 2012

Dia

15 de febrer de 2012

Programa Matí FES (Ripoll)

09.00h - 09.15h

Pesentació i benvinguda.
A càrrec de la Sra. Marta Otero, vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, i de la Sra. Anna Mates, directora de formació de la Fundació Eduard Soler.

09.15h - 10.15h
Nous materials aplicats a l'enginyeria.
A càrrec de la Sra. Núria Salán, sòcia fundadora i secretària d'ASAMMET i professora del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de l'ETSEIAT (UPC Terrassa).
El progrés tecnològic està estretament unit al desenvolupament de nous materials (plàstics conductors d'electricitat, ceràmiques que no es deformen a temperatures altíssimes, pantalles de televisió totalment planes...), i aquest és un repte que continua obert per a la ciència dels materials

10.15h -10.30h
Pausa-cafè

10.30h - 12.00h
Tractaments tèrmics dels acers.
A càrrec del Sr. David Navarro, enginyer metal·lúrgic i tècnic comercial d'acer fi alemany Schmolz+Bickenbach Ibérica.
El tractament tèrmic és el procés controlat d'escalfament, manteniment i refredament dels metalls i aliatges en estat sòlid per tal de millorar les seves propietats físiques i mecàniques, especialment la duresa, la resistència i l'elasticitat. Controlar les variables d'aquest procés és fonamental per obtenir el material adequat per a cada aplicació.

12.00h - 13.00h
Programa d'anàlisi de mostres metal·logràfiques mitjançant procediments d'anàlisi d'imatges.
A càrrec del Sr. Antoni Suriñach, professor de la UVic-UCC.
Realització d'un instrument virtual, implementat a partir de l'entorn de càlcul i de programació Matlab, que mesura les característiques bàsiques de les mostres metal·logràfiques (duresa de la mostra, mida aparent dels grans, quantificació de les fases cristal·lines, etc.) mitjançant procediments d'anàlisi d'imatges.

Programa tarda UVic-UCC (Vic)

15.00h - 15.45h
Presentació.
A càrrec del Sr. Moisès Serra, coordinador del Grau en Enginyeria Mecatrònica i del Grau en Electrònica Industrial i Automàtica de la UVic-UCC.

15.45h - 16.45h
Evolució històrica de la tecnologia.
A càrrec del Sr. Joaquim Pla, professor de la UVic-UCC.
Els recursos tecnològics que s'han obtingut durant el segle xx no tenen parió en la història de la humanitat. I l'allau d'enginys ordits en els darrers anys és desbordant. Una aproximació a l'evolució de la tecnologia és un bon element d'inspiració i d'estímul per a la recerca de nou coneixement.

16.45h - 17.45h
Recobriments PVD per a microelectrònica i per al mecanitzat ràpid.
A càrrec del Sr. Joan Esteve, catedràtic de la UB.
Recobrir les superfícies dels materials amb capes fines és conegut des de temps antics i un recurs emprat per la natura per protegir i millorar la funcionalitat dels materials. Actualment s'ha avançat molt ràpidament i existeixen els recobriments PVD (Physical Vapor Deposition), alguns d'ells extremadament prims, que poden proporcionar als materials unes propietats superficials extraordinàries i amb aplicacions funcionals avançades.

17.45h -18.15h
Pausa-cafè

18.15h - 19.15h
Grafè: una tecnologia flexible.
A càrrec del Sr. Daniel Crespo, catedràtic de la UPC. Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels.
El grafè, (re)descobert el 2004 i objecte del premi Nobel en Física 2010 és un nouvingut en el món dels materials que ha aixecat grans expectatives. Ni metall, ni semiconductor, el grafè és un semimetall amb sorprenents propietats elèctriques i alta resistència mecànica.

19.15h - 19.30h
Cloenda de la Jornada.
A càrrec del Sr. Juli Ordeix, cap d'estudis de l'Escola Politècnica Superior de la UVic-UCC.

Empreses i institucions col·laboradores
Empreses i institucions col·laboradores: UVic-UCC, Cambra de Comerç de Barcelona, Acc10, Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, RS, Schmolz+Bickenbach AG, Asamet
 

3a Jornada de Mecatrònica

Dia

16 de febrer de 2011

Programa Matí FES (Ripoll)

09.00h - 09.15h

Presentació i benvinguda A càrrec del Sr. Jordi Montaña, rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, i de la Sra. Anna Mates, directora de formació de la Fundació Eduard Soler.

09.15h - 10.15h
Classe magistral: “El somni de la mecatrònica” A càrrec del Sr. Joan Sunyol, professor de disseny industrial de la Fundació Eduard Soler.

10.15h -10.30h
Pausa-cafè

10.30h - 11.15h
Projectes mecatrònics: canó demostratiu A càrrec del Sr. Josep Maria Casals, coordinador de mecatrònica de la Fundació Eduard Soler.

11.15h - 12.00h
Projectes mecatrònics: Robot Alfa6UVic A càrrec dels Srs. Marc Mundó i Gerard Masferrer, professors de la UVic-UCC.

12.00h - 13.00h
Taller pràctic d’un disseny funcional A càrrec de la Sra. Míriam Pérez, professora de la Fundació Eduard Soler.

Programa tarda UVic-UCC (Vic)

15.30h - 15.45h
Presentació A càrrec del Sr. Moisès Serra, coordinador del Grau en Enginyeria Mecatrònica i del Grau en Electrònica Industrial i Automàtica de la UVic-UCC.

15.45h - 16.45h
Els reptes de la Robòtica del segle XXI. A càrrec de la Sra. Alícia Casals, cap del Programa de Recerca Robòtica i Imatge Mèdica de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya.

16.45h - 17.45h
Robots industrials: com són, com funcionen i les seves aplicacions A càrrec del Sr. Josep Lluís Bonnín, responsable de l’àrea de formació de l’empresa Asea Brown Boveri S.A., de Sant Quirze del Vallès.

17.45h -18.15h
Pausa-cafè

18.15h - 19.15h
Mecatrònica i Sincrotró? A càrrec del Sr. Salvador Ferrer, director científic del Sincrotró Alba, i del Sr. Carles Colldelram, enginyer de projectes del Sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès.

19.15h - 19.30h
Cloenda de la Jornada A càrrec del Sr. Josep Ayats, director de l’Escola Politècnica Superior de la UVic-UCC.

 

Empreses i institucions col·laboradores
Empreses i institucions col·laboradores
 
Dia

21 d'abril de 2010

Horari
 • 9:00 - 9:15 h. Presentació i benvinguda

A càrrec d’Àlex Forasté, director de l'Associació d'Empreses Innovadores en Tecnologies Molt Avançades de la Producció (AEI-TECMAP), i d’Anna Mates, directora de Formació de la Fundació Eduard Soler. 

 • 9:15 - 10:15 h. Conceptualització de la cadena d'accionament i mètode d'aplicació en els mecanismes de moviment ràpid

A càrrec de Carles Domènech, cap de projectes de CDEI –UPC (Centre de Disseny d'Equips Industrials). 

 • 10:15 - 11:00 h. Disseny d’un ganxo mecatrònic

Aplicacions pràctiques d'integració de sistemes, a càrrec de Carles Domènech (CDEI).

Concepció i disseny de sistema de suport per a captador solar, a càrrec de Huáscar Paz (CDEI). 

 • 11:00 - 11:15 h. Pausa – cafè
 • 11:15 – 12:00 h. Aplicació de la mecatrònica al sector de la robòtica no industrial

A càrrec d’Emilio Domínguez, director del departament de l'empresa Aquiles Robotics. 

 • 12:00 - 12:30 h. Demostració del robot Aquiles
 • 12:30 – 13:00 h. Conceptes pràctics i tallers d'aplicació de sistemes de comunicació industrials

A càrrec de David Cadahia, de Siemens Barcelona. 

 • 13:00 – 13:05 h. Cloenda de la Jornada

A càrrec de Moisès Serra, coordinador dels Estudis de Grau en Enginyeria Mecatrònica de la UVic-UCC.

 

Organització

 

 

 

 

 

 

Empreses i institucions col·laboradores:

 

Dia

2 de desembre de 2009

Horari
 • 15:00 – 15:15 h. Presentació i benvinguda

A càrrec d'Oriol Guixà, president de la Delegació d’Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona; de Josep Ayats, director de l’Escola Politècnica Superior de la UVic-UCC; i de Moisès Serra, coordinador del Grau en Enginyeria Mecatrònica de la UVic-UCC.

 • 15:15 - 15:45 h. Col·laboració SEAT-Universitats

A càrrec d'Antoni Freixa, gerent Universitat-Empresa I+D de l’empresa SEAT, i de Margarita González, directora de la Càtedra SEAT.

 • 15:45 -16:45 h. Integració del disseny i l'electrònica a l’automòbil

A càrrec de Jaume Sala, disseny interior CAD de SEAT, i de Manel Garcés, IT & CAX Project Management de SEAT.

 • 16:45 – 17:45 h. Aplicació de conceptes de regulació i robòtica mòbil a la mecatrònica

A càrrec de Javier Otamendi, director del departament de Didàctica de Festo Espanya, i de Jordi Auledas, tècnic especialitzat en Didàctica de Festo Espanya.

 • 17:45 h - 18:15 h. Pausa - cafè
 • 18:15 – 19:00 h. Oportunitats de la mecatrònica en els béns d’equip

A càrrec de Carles Riba, director del Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI-UPC). 

 • 19:00 – 19:05 h. Cloenda de la Jornada

A càrrec de Josep M. Casals, coordinador dels Estudis de Mecatrònica de la Fundació Eduard Soler.

 

Organització

 

 

 

 

 

 

Empreses i institucions col·laboradores:

 

 

Contacte

Facultat de Ciències i Tecnologia
c/ de la Laura, 13
08500 Vic

938 815 519

antoni.surinyach@uvic.cat