Tots els estudiants de 2n, 3r i 4t curs de grau, heu de formalitzar la matrícula al juliol. 

 

Calendari de matrícula. Juliol 2016

 

Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 2n curs 15.07.2016 de 09.30 a 10.30h
3r curs 15.07.2016 de 10.30 a 11.30h
4t curs 15.07.2016 de 11.30 a 13.00h
Grau en Educació Social 2n,3r i 4t curs 19.07.2016 de 09.30 a 10.30h
Grau en Psicologia 2n i 3r curs 19.07.2016 de 10.30 a 12.00h
  4t curs 19.07.2016 de 12.00 a 13.00h
Grau en Mestre d'Educació Infantil 2n,3r i 4t curs 20.07.2016 de 09.30 a 11.00h
Doble Grau Educació Infantil i Primària amb menció llengua anglesa 2n,3r i 4t curs 20.07.2016 de 11.00 a 12.00h
Grau en Traducció i Interpretació
Grau en Llengües Aplicades i Traducció
2n,3r i 4t curs 20.07.2016 de 12.00 a 13.00h
Grau en Mestre d'Educació Primària 2n i 3r curs 21.07.2016 de 9.30 a 10.30h
4t curs 21.07.2016 de 11.00 a 12.00h

 

Facultat d'Empresa i Comunicació

Grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial 2n,3r i 4t curs 27.07.2016 de 09.30 a 10.30h
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (inclós retitulats)
Grau en Administració i Direcció d'Empreses / Publicitat i Relacions Públiques
2n,3r i 4t curs 27.07.2016 de 10.30 a 12.00h
Grau en Comunicació Audiovisual 2n,3r i 4t curs 27.07.2016 de 12.00 a 13.00h
Grau en Periodisme 2n,3r i 4t curs 28.07.2016 de 09.30 a 11.00h
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 2n,3r i 4t curs 28.07.2016 de 11.00 a 12.30h

 

Facultat de Ciències i Tecnologia

Grau en Biologia 2n i 3r curs 04.07.2016 de 9.30 a 11.00h
4t curs 04.07.2016 de 11.00 a 12.00h

Grau en Ciències Ambientals

Doble Grau en Ciències Ambientals/Biologia

Grau en Tecnologia i Gestió Alimentària

2n,3r i 4t curs 04.07.2016 de 12.00 a 12.30h
Grau en Multimèdia 2n,3r i 4t curs 04.07.2016 de 12.30 a 13.30h
Grau en Biotecnologia 2n i 3r curs 06.07.2016 de 9.30 a 10.30h
4t curs 06.07.2016 de 10.30 a 11.30h
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2n,3r i 4t curs 06.07.2016 de 11.30 a 12.30h
Grau en Enginyeria d'Organització Industrial 2n,3r i 4t curs 06.07.2016 de 11.30 a 12.30h
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 2n,3r i 4t curs 06.07.2016 de 11.30 a 12.30h
Grau en Enginyeria Biomèdica 2n,3r i 4t curs 06.07.2016 de 11.30 a 12.30h
Doble Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica/Enginyeria Mecatrònica 2n,3r i 4t curs 06.07.2016 de 11.30 a 12.30h
Grau en Enginyeria Mecatrònica 2n,3r i 4t curs 06.07.2016 de 12.30 a13.30h

 

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar

Grau en Nutrició Humana i Dietètica 2n,3r i 4t curs 07.07.2016 de 09.30 a 10.00h
Grau en Treball Social 2n,3r i 4t curs 07.07.2016 de 09.30 a 10.00h
Grau en Teràpia Ocupacional 2n,3r i 4t curs 07.07.2016 de 10.00 a 12.00h
Grau en Infermeria 2n curs 08.07.2016 de 9.30 a 10.30h
  3r curs 08.07.2016 de 10.30 a 11.30h
  4t curs 08.07.2016 de 11.30 a 13.00h
Grau en Fisioteràpia 3r curs 11.07.2016 de 9.30 a 11.00h
  4t curs 11.07.2016 de 11.00 a 13.00h
  2n curs (grup M1) 12.07.2016 de 9.30 a 10.00h
  2n curs (grup T1) 12.07.2016 de 10.00 a 11.00h
  2n curs (grup T2) 12.07.2016 de 11.00 a 12.00h
  2n curs (grup T3) 12.07.2016 de 12.00 a 13.00h

 

Per a més informació contacta amb l'Àrea de Gestió Acadèmica

Lloc

Estudis presencials

Cal que formalitzis la matrícula a l'Edifici F - Primera planta.

Estudis semipresencials

Pots fer la matrícula per dues vies:

 1. Presencial: Edifici F - Primera planta
 2. A través del Campus Virtual. Per fer el tràmit cal que:
  1. Et donis d'alta al Campus Virtual.
  2. Segueixis les instruccions que trobaràs a l'apartat "Secretaria > Informació matrícula semipresencial".

 

Documentació

 • Per formalitzar la matrícula presencialment cal presentar obligatòriament
  • El DNI.
  • L'imprès de sol·licitud de matrícula degudament emplenat (versión en español).
  • El full de codis degudament complimentat, que properament trobaràs al Campus Virtual.
  • En el cas que les teves dades bancàries s'hagin de modificar respecte les del curs passat, cal que el dia de la matrícula ens facis arribar obligatòriament i degudament signat pel titular del compte bancari el nou document d’ordre de domiciliació SEPA. Te'l podràs descarregar a través del "Campus Virtual > Secretaria > Mandat SEPA".
  • Altres Documents si escau (versión en español).
 • En el moment de formalitzar la matrícula has d'escollir una forma de pagament. Consulta les opcions per conèixer les condicions i/o documentació relacionada.

En el cas que la persona interessada no pugui venir personalment ho pot fer qualsevol altra persona degudament autoritzada.

 

Informació específica pels estudiants de la Facultat de Ciències i Tecnologia

 • Els alumnes de primer, segon i tercer de tots els graus de la Facultat de Ciències i Tecnologia i de tots els cursos del Grau en Multimèdia necessitaran disposar d’un ordinador portàtil de les prestacions adients (consultar la informació específica per a cada grau) per tal de poder cursar els seus estudis.
 • L’ordinador serà una eina fonamental per al correcte seguiment de les classes en tots aquests cursos, ja que permetrà instal·lar el programari i integrar continguts de diferents assignatures.
 • La Universitat arribarà a acords amb empreses per proveir equips d’altes prestacions a preus molt competitius pels estudiants que ho necessitin. En el cas que estigueu interessats en adquirir algun d’aquests equips, en el moment de la matrícula se us facilitarà el contacte amb els distribuïdors.
 • La Universitat també disposa d'un servei de préstec d'ordinadors portàtils de reserva esporàdica.

 

Horaris

Els horaris de cada estudi els publica cada centre al Campus Virtual.