• Accés
  • Preinscripció i matrícula

Accés

Vies d'accés
 

 

Requisits específics d'admissió

Cal superar una Prova d'Aptitud Personal (PAP) per a cadascun d'aquests graus:

 

Preinscripció i matrícula

 

Matrícula

 

Documentació

En el moment de formalitzar la matrícula cal portar:

En cas que la persona interessada no pugui venir personalment, ho pot fer qualsevol altra persona degudament autoritzada.

 

Convalidació de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Els estudiants de nou accés que provinguin de cicles formatius de grau superior (CFGS) poden sol·licitar, en el moment de la matrícula, la convalidació de crèdits obtinguts en l'ensenyament de CFGS d'acord amb els quadres establerts per a les titulacions de la UVic-UCC i incorporar-los a l’expedient acadèmic. Aquesta convalidació de crèdits es fa per tot el bloc d’assignatures en el moment de formalitzar la primera matrícula a la UVic-UCC.

A cada estudiant se li aplicaran les convalidacions vigents en el moment del seu accés.

 

Pagament

 

Lloc

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Àrea de Gestió Acadèmica. C/ Sagrada Família, 7. Vic

 

Informació per als estudiants de la Facultat de Ciències i Tecnologia
  • Els alumnes de primer curs dels Graus de la Facultat de Ciències i Tecnologia (FCT) de la UVIC-UCC necessitaran disposar d’un ordinador portàtil de les prestacions adients (consultar la informació específica per a cada grau) per tal de poder cursar els seus estudis.
  • L’ordinador serà una eina fonamental per al correcte seguiment de les classes en tots aquests cursos, ja que permetrà instal·lar el programari i integrar continguts de diferents assignatures.
  • La Universitat té acords amb empreses per proveir equips d’altes prestacions a preus molt competitius per als estudiants que ho necessiten. En el cas que estigueu interessats en adquirir algun d’aquests equips, en el moment de la matrícula se us facilitarà el contacte amb els distribuïdors. 
  • La Universitat disposa d'un servei de préstec d'ordinadors portàtils de reserva esporàdica.

 

Calendari de preinscripció i matrícula

Per accedir als graus de la UVic-UCC cal fer la preinscripció universitària i la matrícula dins els terminis corresponents:
 

Convocatòria Preinscripció Assignacions Matrícula
Juny Del 6 de juny a l'1 de
juliol de 2016
1a assignació
11 de juliol de 2016
Assignats 1a preferència: del 13 al 18 de juliol de 2016
Altres assignacions: 18 de juliol de 2016
2a assignació
22 de juliol de 2016
Del 25 al 27 de juliol de 2016
Setembre 20 i 21 de setembre de 2016 26 de setembre de 2016 27 de setembre de 2016
Octubre Del 5 al 7 d'octubre de 2016 10 d'octubre de 2016 11 d'octubre de 2016
Febrer Del 7 al 9 de febrer de 2017 13 de febrer de 2017 15 i 16 de febrer de 2017

 

Preinscripció

Per accedir a la UVic-UCC cal formalitzar la preinscripció universitària triant les preferències d'estudi i lliurant la documentació requerida.