Patrocini

Fent una aportació a la UVic-UCC per a alguna activitat que no estigui directament dirigida al foment d’alguna activitat de la Universitat (patrocinada), sinó que tingui com a finalitat la publicitat de l’empresa/institució (patrocinador).

Mecenatge

Fent una aportació per a la realització d’activitats d’interès general a l’empara de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE 14-12-2002) regulant-se aquesta participació en un doble sentit. Segons l’aportació s’establiran diferents tipus de mecenes:

  • Donacions
  • Mecenes
  • Protector
  • Col·laborador
  • Amics de la UVic-UCC

 

 

  • Estudiants
  • Docència i Recerca
  • Infraestructures
  • Activitats

Estudiants

Estudiants

Docència i Recerca

Docència i Recerca

Infraestructures

Infraestructures

Activitats

Activitats