PER QUÈ COL·LABORAR?

La societat exigeix cada cop més a les empreses i institucions que assumeixin un compromís voluntari que respongui a una manera d'entendre l'activitat empresarial orientada a contribuir al progrés i el benestar de tots els seus estaments.

Una de les eines que permet posar de manifest aquest compromís és el patrocini i el mecenatge que, a banda d'oferir un benefici per a la societat, posiciona l'empresa patrocinadora o mecenes i l'associa a uns valors determinats.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) vol contribuir a que les empreses i institucions compromeses amb l'ètica, la justícia, la solidaritat i la sostenibilitat puguin atendre les expectatives, els valors i les demandes dels seus grups d'interès.

Les empreses i institucions col·laboren amb la UVic-UCC:

Per contribuir al progrés i al desenvolupament de l'entorn social i econòmic

  • Ajudant a estudiants sense recursos a poder continuar amb els seus estudis
  • Ajudant al finançament d'investigadors i projectes de recerca i innovació que donin resposta a les necessitats de la nostra societat
  • Potenciant les relacions Universitat-Empresa que permeti obrir la Universitat al territori
  • Apostant per aquelles activitats que contribueixen a la formació integral dels estudiants
  • Participant en el finançament de les estructures necessàries per a la millora de la docència i la recerca

Pels beneficis que poden obtenir

  • Beneficis de tipus fiscal: en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), els subjectes passius per aquest impost tene dret a deduir dela quota integra el 30%. A més, els primers 150 euros per al conjunt de donatius de cada contribuent de l'IRPF tenen una deducció del 75%. En l'Impost de Societats (IS), la deducció a practicar és d'un 35% del donatiu, donació o aportació realitzada.
  • Reconeixement públic fent difusió de la col·laboració i de les noticies que generi
  • Presència institucional en els actes més rellevants de la UVic-UCC
  • Memòria anual sobre el destí de l'aportació i els resultats obtinguts
  • Presència de la identitat corporativa en alguns dels espais de la UVic-UCC