Duració aproximada: 35-40 minuts més un debat i preguntes dels alumnes.

Títol Contingut de la sessió Professor/a
Mercats de valors.
La borsa
Explicar què són els mercats de valors a Espanya, quin són els productes financers que s’hi poden trobar i veure els avantatges i els inconvenients que poden provocar. Dr. Xavier Vicente Professor de la UVIC-UCC
El cas ABENGOA: una
estratègia financera
arriscada
L’estudi del cas Abengoa posa de manifest que una multinacional innovadora i internacionalitzada pot arribar al preconcurs de creditors si presenta una arriscada estructura financera. Dra. Núria Arimany Serrat
Professora UVIC-UCC
La utilitat de la informació comptable Explicar com s'han de llegir i interpretar les dades comptables d’una empresa (balanç, compte de pèrdues i guanys...) a partir de la tècnica de ràtios i percentatges, a través de dades d'empreses reals dels Comptes Anuals d’una empresa. Dra. Carme Viladecans Professora de la UVIC-UCC
Creativitat i innovació pel desenvolupament d'una idea de negoci A través de casos reals es vol sensibilitzar els participants de la importància d’innovar i  aplicar el pensament creatiu com a mitjà per a la diferenciació, alhora que es pretén despertar el potencial creatiu a través de l’aplicació de diverses dinàmiques. I finalment aplicar-ho en al desenvolupament del producte o servei amb el qual es vol emprendre. Dra. Elisenda Tarrats Professora UVIC-UCC
Presentacions eficaces amb elevator pitch “Elevator pitch” és una presentació ràpida de qui ets i què busques. Amb aquest taller es pretén sensibilitzar de la importància que rep un bon elevator pitch com a via de captació de clients, socis o possibles inversors, adquirir i desenvolupar les competències i habilitats de persuasió, per acabar elaborant el propi elevator com a eina de venta personal. Dra. Elisenda Tarrats Professora UVIC-UCC
La gestió empresarial dels clubs de futbol Els clubs de futbol professionals s’han convertit en organitzacions empresarials regides per criteris d’eficiència i eficàcia, on els seus professionals volen posicionar el club en diversos mercats, atraure noves fonts d’ingressos i promoure la competitivitat de la seva organització. Aquesta xerrada vol presentar les línies bàsiques de gestió dels grans clubs de futbol, prenent com a exemple el Manchester United, el FC Barcelona o el Reial Madrid. Dr. Xavier Ginesta Professor de la UVIC-UCC i col·laborador del diari L’Esportiu
La crisi econòmica iniciada al 2007 Recorregut per les fases de la crisi des del seu inici i situar l’entorn actual de les empreses en els propers anys. Dr. Ferran G. Jaén Coll Professor de l’UVIC
La crisi del món rural: evolució socioeconòmica del darrer segle i perspectives de desenvolupament Explicar el procés de transformació del medi rural al llarg del segle XX, reflexionar sobre l’impacte del model de creixement que es va difondre amb la revolució verda, avaluar el procés d’urbanització del món rural i apuntar noves estratègies per a un desenvolupament més sostenible. Dr. Santi Ponce Professor de la UVIC-UCC
L'economia de la llarga cua Veurem com la distribució estadística scale-free (o llei potència) és present en molts fenòmens reals com les xarxes complexes (Xarxes Socials, Xarxes Tecnològiques, Xarxes ecològiques,...) i com aquesta apareix a la història de l’Economia fins a donar peu a l’anomenada “Economia de la llarga cua”. Dr. Josep Lluís Garcia Professor de la UVIC-UCC