«Viure i conviure» és un programa de l'Àrea d'Impuls Social, de la Fundació Catalunya-La Pedrera, que des de l'any 1996 dóna resposta a les necessitats de companyia de les persones grans i a les d'allotjament dels joves universitaris a Catalunya.

Més de 3.000 persones han gaudit durant aquests anys dels beneficis que proporciona la convivència intergeneracional.

Requisits per entrar al programa:

 • Ser estudiant, preferentment universitari,  entre 18 i 30 anys o 35 en cas d’estudis de Màster o Doctorat.
 • Superat el procés de selecció, signar un compromís escrit on s’estableixen els drets i deures de cadascú.
 • Tenir ganes de compartir i viure noves experiències a casa d'una persona gran.
 • Tant els estudiants com les persones acollidores adquireixen un compromís per escrit, en què, a més del respecte mutu, s'estableixen els drets i els deures de cadascú
 
Procediment:
 1. Tramitar la sol·licitud on-line
 2. Entrevista de selecció on caldrà aportar la documentació requerida (*)
 3. Valoració i selecció per part d’un equip de professionals
 4. Propostes de convivència
 5. Presentació de l’estudiant a la persona acollidora
(*) Fotocòpia DNI/NIE, foto carnet, fotocòpia matrícula Centres universitaris col·laboradors.
 
Compromisos de l’estudiant:
 • L’estudiant adquireix un compromís de companyia en funció de la seva disponibilitat i de la demanda de la persona acollidora que com a màxim serà de 6 nits a la setmana, arribant a casa no més tard de les 22:30h. (exceptuant vacances segons calendari lectiu oficial).
 • Per aquells estudiants sense tanta disponibilitat horària hi ha altres opcions com ara col·laborar en les despeses de llum, aigua i gas.
 • Des de l’inici del procés fins el final de curs acadèmic, un equip de professionals donarà suport tant a l’estudiant com a la persona gran i vetllarà perquè la convivència sigui òptima.
 
 
Mes informació:
uhub@uvic.cat