L’objectiu del Servei d'Inserció Laboral és treballar per l’ocupabilitat dels estudiants i alumni de la UVic-UCC, mantenint-los informats de les ofertes de treball que hi ha en cada moment i oferint-los cursos per ajudar-los en l'entrada al món laboral.

Si ets estudiant o Alumni, pots registrar-te a la Borsa de Treball i veure les ofertes penjades més recentment. També pots accedir gratuïtament als cursos per a la millora de l’ocupabilitat que s’organitzen des del Servei de Carreres Professionals: I Després del Grau, Què?