Treball en equip per arribar més amunt

Treball en equip
per arribar més amunt

Model de formació centrat en l\'estudiant

Model de formació
centrat en l'estudiant

Una universitat transparent

Una universitat transparent

L\'excel·lència, un dels nostres objectius

L'excel·lència,
un dels nostres objectius

Ensenyament personalitzat


Ensenyament personalitzat

Creixement personal, formació integral

Creixement personal, formació integral

Compromesos amb el desenvolupament sostenible

Compromesos amb el desenvolupament sostenible

Notícies
 • 07.12.2016

  El director del Centre Tecnològic BETA, Sergio Ponsá, forma part del nou grup d’experts en sistemes de tractaments de dejeccions ramaderes que aquest dimarts va constituir el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. A més de Sergio Ponsá, el grup l’integren especialistes de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Lleida, l’Agència de Residus de Catalunya, el mateix Departament, i experts independents.

  El grup entronca amb l’estratègia impulsada pel Departament d’Agricultura de millorar l’actual gestió de les dejeccions ramaderes i, entre altres objectius, analitzarà les diferents opcions de gestió existents de cara al futur. Els experts també donaran suport a les actuacions en sistemes de tractament actuals o que calgui emprendre d’ara endavant, per assolir una bona qualitat dels sòls i de les aigües, tant a nivell individual com en sistemes conjunts.

  L’estratègia integral de les dejeccions ramaderes plantejada pel Departament d’Agricultura es basa en la millora de la gestió de les dejeccions a les explotacions, en la gestió de la fertilització orgànica i en un tractament sostenible dels excedents. Pel que fa a aquest tercer punt, es prioritzen les plantes de dejeccions dins d’un “marc agrari” i del paradigma de l’economia circular, és a dir, aquelles que es proveeixin complementàriament de producte generat per l’agricultura, la ramaderia, els boscos, la pesca o la indústria alimentària.

 • 02.12.2016

  La UVic-UCC ha obtingut una patent que protegeix el procés de producció d’un bioestimulant del creixement vegetal elaborat a partir de microorganismes bacterians no perillosos que han millorat el creixement d’algunes plantes en un 30% en estudis de camp realitzats.  La patent és propietat a parts iguals de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la UVic-UCC, i de dos exestudiants de la Universitat, Verónica Mosquera, del Grau de Biotecnologia, i Rubén Hidalgo, del Grau de Ciències Ambientals, que van desenvolupar el projecte en el marc dels seus Treballs Finals de Grau (TFG). Els dos exestudiants en comparteixen l’autoria amb la professora de Biociències Marta Cullell, que els va tutoritzar.

  Aquesta és, a més, la primera patent que aconsegueix la UVic-UCC, que el desembre de 2014 va aprovar la seva normativa de propietat intel·lectual, per protegir tant professors i investigadors com alumnes. Pel vicerector de Recerca i Professorat, Jordi Villà, aquesta primera patent “és el fruit de l’aposta de la Universitat per una recerca d’excel·lència i per una transferència de coneixement real i ben enfocada a les empreses i a la societat en general. Hem obert una nova via de col·laboració tecnològica amb el territori”. En aquests moments, la UVic-UCC ja compta amb una nova patent sol·licitada que es troba en procés de concessió.  

  Avantatge econòmic i ecològic d’un procés innovador

  El bioestimulant que s’obté del procés patentat s’aplica a la terra a través de l’aigua de reg i augmenta el creixement de les plantes en percentatges que poden arribar al 30% en alguns casos. Aquest efecte s’aconsegueix gràcies a la simbiosi que s’estableix entre l’arrel de la planta i el bacteri que s’hi adhereix, que es proporcionen respectivament nutrients que d’una altra manera no obtindrien o ho farien en menor quantitat.

  L’ús d’aquest tipus de productes en l’àmbit agrícola no és massa habitual però tampoc és nou. El valor diferencial de la patent rau en l’avantatge econòmic i ecològic que representa la utilització de residus biològics industrials en el procés d’elaboració del bioestimulant. El producte obtingut a partir d’aquest procés “aconsegueix molt bons resultat en l’aplicació al camp però a més és beneficiós per al medi ambient, perquè dóna sortida a residus que no serien recuperables”, explica Verónica Mosquera.

  Desenvolupament a través d’una empresa

  La idea inicial del projecte que ha derivat en la patent la van tenir els estudiants en el marc de l’assignatura optativa de Biotecnologia i de Ciències Ambientals Creació de bioempreses, i la van aprofundir a través de l’Startup Programme de la Unitat d’Emprenedoria de la UVic-UCC, que durant vuit mesos els va acompanyar i assessorar en el desenvolupament del seu pla de negoci. El seu projecte a més va ser el finalista de la UVic-UCC a la Competició Interuniversitària d’Emprenedors Start-Up del mateix programa, celebrada a Madrid, on van obtenir el premi a la viabilitat del projecte. Posteriorment, aquest va ocupar els respectius TFG dels estudiants, en què Mosquera va centrar-se en el desenvolupament del producte i del seu medi de cultiu al laboratori mentre Hidalgo, junt amb un altre estudiant que formava part del mateix treball, va assumir les proves d’eficàcia al camp.

  Al finalitzar el TFG, alumnes i professora van iniciar els tràmits per patentar el resultat obtingut sota el paraigua de la UVic-UCC. Un cop aconseguida la patent, la Universitat l’ha llicenciat a l’empresa biotecnològica Ecobium Biotech S.L, impulsada pels dos exestudiants. Actualment és l’única empresa a Catalunya dedicada al desenvolupament i a la comercialització de productes innovadors que actuïn com a bioestimulants i biofertilitzants agrícoles, i sustenta els seus productes en el procés patentat del qual Mosquera i Hidalgo són copropietaris.

  “De moment ens hem centrat en l’ús dels productes on després del TFG hem invertit més temps i recursos de I+D+i, tot millorant el procés. Seguim investigant per treure al mercat nous productes,  perfeccionar tècniques i  poder cobrir totes les necessitats dels nostres clients”, aclareix Mosquera. L’empresa va llançar el seu primer producte al mercat aquest setembre, i compta amb quatre gammes, adreçades a cultius hortícoles, a plantes ornamentals, a planter i llavors i a gespa. 

  Foto: Marta Cullell, professora de Biociències de la UVic-UCC

 • 01.12.2016

  El Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) ha aprovat aquesta tarda la composició del Consell de Mecenatge i ha nomenat l’exconseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, membre d’aquest nou organisme que estarà presidit pel patró de la FUBalmes i president i conseller delegat de La Farga, Oriol Guixà. El Patronat de la FUBalmes, l’entitat titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya també ha aprovat la resta de membres que integraran el Consell. Es tracta del notari Lluís Jou, el metge i expresident del Col·legi de metges de Barcelona, Miquel Vilardell i l’administrador del grup d’assegurances Santasusana, Francesc Santasusana. El Patronat també ha acceptat que es puguin incorporar al Consell fins a tres membres més.

  El Consell de Mecenatge el formen persones físiques o jurídiques designades pel Patronat entre persones de prestigi reconegut de la societat civil o d'institucions i empreses amb l’objectiu de promoure i fomentar el mecenatge privat en les activitats de la Universitat. Des de la FUBalmes s’ha prioritzat que els membres del Consell representin els àmbits empresarial, acadèmic i de la societat civil i que aportin el seu prestigi personal i professional als objectius de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.  

  Pressupost de creixement

  A banda d’aquest acord, el Patronat de la FUBalmes també ha aprovat la liquidació del pressupost del curs 2015-2016. Es tracta del tancament definitiu dels comptes del curs passat que han registrat un lleuger superàvit. Els ingressos finals d’aquest pressupost van ser de 34.970.720 euros i la despesa es va situar en 34.787.355 euros. En la mateixa reunió s’ha presentat la proposta de pressupost definitiu de l’exercici 2016-2017. Aquests comptes preveuen uns ingressos de 36.867.525 euros, quasi 1,9 milions més que el curs passat, i unes despeses de 36.755.789 euros, quasi 2 milions d’euros més respecte a les del curs 2015-2016. El superàvit previst és de 111.736 euros i les inversions que s’hi comptabilitzen ascendeixen a 1.843.441 euros, 310.974 euros corresponen a l’àrea TIC i 1.482.537 euros a l’àrea d’infraestructures i serveis generals.

  Nova vicerectora del Campus Manresa

  Un altre dels acords destacats del Patronat ha estat el nomenament de la Dra. Sílvia Mas, actual degana de la Facultat de Ciències Socials d’UManresa, com a nova vicerectora del Campus Manresa en substitució de Valentí Martínez, que es manté en el càrrec de director general de la Fundació Universitària del Bages. Després de quasi tres anys de la federació entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages, el Patronat ha validat aquesta proposta del rector que segons ha explicat es deu “a una voluntat expressada per part del vicerector Martínez per poder tenir més temps per dedicar-se a la direcció general de la FUBages”. Mas, que ha estat present a la sessió, ha expressat l’agraïment per la decisió i ha assegurat que assumeix el càrrec amb “il·lusió i ganes” per poder sumar i consolidar aquest projecte “des de Manresa”. A banda d’aquest nomenament, el ple també ha aprovat que la nova directora de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic-UCC sigui la Dra. M. Àngels Verdaguer, i que els professors Dr. Ramon Pinyol i Dra. M. Carme Sanmartí passin a ser professors emèrits de la Universitat.
   
  El Ple del Patronat també ha nomenat Sergi Domínguez com a nou patró representant del personal d’Administració i Serveis en substitució de Carme Comas, que ha deixat el càrrec per motius personals, i Antoni Trasobares, nou director del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya després de la renúncia de Denis Boglio.

   

 • 01.12.2016

  El Centre Tecnològic BETA és l’encarregat de coordinar el projecte Europeu SYNGGI (Synergies for Green Growth Inititative), finançat pel programa Interreg Mediterranean que ha començat aquest mes de novembre i que s’allargarà durant tres anys. Aquest és el primer projecte competitiu europeu i d’aquesta envergadura que lidera la UVic-UCC.

  L’objectiu de SYNGGI és donar suport als projectes modulars aprovats de la branca green growth del programa Interreg Mediterranean, que aborda temes com l’economia verda, l’economia circular o l’eficiència energètica. Es tracta, en tots els casos, de projectes orientats a promoure la capacitat innovadora de determinats sectors per aconseguir un creixement més intel·ligent i sostenible a la regió mediterrània. Per això SYNGGI ha estat dissenyat com una eina àgil per unificar els resultats dels projectes, donar suport als stakeholders i crear un entorn col·laboratiu i beneficiós per a tots els ens implicats.

  Serà tasca del Centre Tecnològic BETA, com a coordinador del projecte SYNGGI, construir una comunitat en xarxa que actuï com a hub i que avaluï i capitalitzi els resultats obtinguts a cada projecte modular implicat. “Som el vincle entre cada projecte específic i la Unió Europea”, explica Laia Llenas, gestora del CT BETA, segons la qual “haurem d’avaluar els resultats i buscar sinergies per treure el màxim partit possible a cada projecte modular de la branca green growth  amb l’objectiu final d’unificar els resultats i fer propostes sòlides de noves polítiques mediambientals Europees”.

  El projecte compta amb un pressupost global d’1.100.000 euros i, a banda del CT BETA, hi participen quatre socis més: la University Consortium for Industrial and Managerial Economics (Itàlia), el Regional Council of Durres (Albania), la companyia de consultoria Dynamic Vision PC (Grècia) i la Ecosystems Foundation (Itàlia). El projecte també suma quatre associated partners de Grècia, França i Eslovènia, que hi participen sense pressupost.

 • 01.12.2016

  Un projecte de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH) sobre Aprenentatge Servei ha rebut un ajut per institucionalitzar aquesta proposta educativa a la facultat i, per extensió, a tota la UVic-UCC. El seu objectiu darrer és crear un centre o unitat d’Aprenentatge Servei que impulsi i assessori projectes en aquest àmbit, i que els avaluï en el marc de processos de recerca al llarg del seu desplegament. Aquesta convocatòria d’ajuts és una iniciativa del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei, un projecte liderat per la Fundació Jaume Bofill.

  L’Aprenentatge Servei (APS) facilita el desenvolupament personal dels joves a través de l’adquisició i la pràctica de coneixements, competències i valors democràtics i d’ajuda als altres. Pretén dur l’educació més enllà de l’escola, i implicar-hi l’entorn social per tal que institucions, entitats i agents socials exerceixin una funció educadora encara que aquest no sigui el seu objectiu principal.

  A la FETCH, l’APS té els seus orígens en diverses experiències de voluntariat com la col·laboració amb l’Associació Mares Enllaç i les iniciatives “Parelles per a la inserció” i “Jove X Jove”, vinculades a algunes assignatures o estudis. Aquest bagatge el va recollir, ara fa un any, l’estudiant de doctorat Clàudia Bassaganya en el seu projecte de tesi, que pretén institucionalitzar l’APS el conjunt de la facultat i, per extensió, a tota la UVic-UCC.

  En aquest context, actualment s’està iniciant un pla d’investigació, que ara ha rebut l’ajut, estructurat en quatre fases: diagnosi, disseny, desenvolupament i avaluació. Aquest pla té com a fil conductor l’APS, entès com a metodologia i com a innovació a l’educació superior, i com una aposta més per la responsabilitat social de la Universitat. Aquest curs acadèmic està previst tancar la primera fase i començar la segona, amb una exploració inicial sobre la possibilitat d’iniciar nous projectes d’Aprenentatge Servei.

  L’equip bàsic de treball està constituït per l’estudiant de doctorat Clàudia Bassaganya i pels seus dos directors de tesi, Isabel Carrillo i Joan Soler. El projecte s’integra en el marc del Grup de Recerca Educativa (GREUV) i del Departament de Pedagogia de la FETCH, i també implicarà centres educatius i entitats socioeducatives de l’entorn proper a la universitat.

 • 01.12.2016

  Amb l’objectiu de compartir projectes i crear sinergies institucionals, ahir va tenir lloc una nova trobada FEM UVic-UCC Territori, amb Manlleu com a ciutat convidada. Una delegació formada per representants del teixit social, econòmic i polític de Manlleu, encapçalada per l’alcalde Àlex Garrido i altres membres del consistori, va poder visitar les instal·lacions de la Universitat i compartir els principals projectes que en aquests moments la institució té en marxa. La Fundació Universitària Balmes organitza aquestes trobades per estrènyer lligams amb totes les ciutats que tenen representació en el seu patronat.

  L’alcalde de Manlleu va destacar la relació “estreta” que Manlleu té amb la UVic-UCC i va demanar a les entitats socials i econòmiques presents a la trobada “que aprofitin el fet tenir una universitat a prop”. En aquests moments, Àlex Garrido és membre del Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) i membre de Consell d’administració de Creacció. Des del setembre passat la UVic-UCC té presència a Manlleu gràcies a la signatura de l’acord d’integració del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis del Museu del Ter.

  Per la seva banda, el director general de la Fundació Universitària Balmes i conseller delegat de Creacció, Joan Turró va explicar el model universitari de la UVic-UCC, del qual va destacar la seva “voluntat global i territorial”. D’entre els projectes que té en aquests moments la Universitat, Turró va destacar la Facultat de Medicina perquè “atraurà talent i instituts de recerca de gran nivell a la comarca”.

  Durant el sopar posterior a la visita a les instal·lacions, el rector Jordi Montaña va reafirmar la missió d’ajudar a desenvolupar el territori que tenen les universitats, “un territori en el sentit més ampli del terme, que no sabem on comença i on acaba”. Per la seva banda, l’alcaldessa i presidenta de la FUB, Anna Erra, va assegurar que “el projecte universitari ha transformat positivament el territori” i va dir que “la Universitat té les portes obertes a qui vulgui sumar-s’hi” per fer un projecte més gran.
  La delegació manlleuenca estava formada per una trentena de persones, encapçalades per l’alcalde, acompanyat per quatre dels regidors del consistori, i també amb representants de l’Agrupació Esportiva i Cultural de Manlleu, el Club Bàsquet, el Club Patí, l’Associació de Famílies per al Desenvolupament Integral de la Persona (AFADIP); Manlleu Associació de Botiguers, Foment Mercantil i Industrial, Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA, Museu del Ter, Hospital de Sant Jaume, CAP Manlleu, La Salle, Institut el Ter i Escola Casals Gràcia.

  La trobada va començar a Casa Convalescència i després d’una visita a Creacció, els convidats es van traslladar a l’edifici Torre dels Frares per veure el Centre Tecnològic Beta (centre TECNIO). Posteriorment la comitiva es va desplaçar fins al Centre d’Estudis en Esport i Activitat Física, situat a la zona esportiva de Vic, des d’on va traslladar-se al campus  de Miramarges, per visitar la Biblioteca Ricard Torrents, els Laboratoris de simulació d’Infermeria i el Plató de TV. La visita va culminar amb un sopar a l’Espai Josep Vernis.

  Aquesta és la 3a trobada Fem UVic-UCC Territori que se celebra. La primera va tenir Olot com a ciutat convidada, i la segona, Torelló.

1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6