Els programes de doctorat que ofereix la UVic - UCC estan adaptats a la normativa actual, segons el Reial Decret de doctorat 99/2011.

Programes de doctorat oberts a estudiants de nou accés.

Altres programes de doctorat en curs

(només per als estudiants que continuen els estudis de doctorat)

  • Biologia de Sistemes
  • Comunicació Digital Interactiva
  • Educació Inclusiva
  • Salut, Benestar i Qualitat de Vida
  • Tecnologies Digitals i de la Informació
  • Traducció, Llengües i Literatures
  • Valoració d'Actius Financers
  • Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al Llarg del Cicle Vital