Skip to main content

Menció Internacional

Pots obtenir la Menció de Doctorat Internacional en el títol de doctor sempre que compleixis amb aquests requisits:

  • Que durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de doctor hagis fet una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant estudis o realitzant treballs de recerca. L'estada i les activitats han de ser avalades pels teus directors de tesi i autoritzades per la CAPD, i s'han d'incorporar al Document d'activitats del doctorand.
  • Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagi redactat i es presenti en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües cooficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, informes i experts procedeixin d'un país de parla hispana.
  • Que la tesi hagi estat informada per un mínim de dos experts doctors d'alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyols i un expert doctor o doctora de la UVic-UCC.
  • Que, com a mínim, un expert que pertanyi a una institució d'educació superior o centre de recerca no espanyol, amb el grau de doctor, i diferent del responsable de l'estada mencionat en el primer paràgraf hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

Tràmits a seguir

Per sol·licitar la Menció de Doctorat Internacional cal que presentis a l'Àrea de Gestió Acadèmica, juntament amb la sol·licitud d'autorització de dipòsit de la tesi, la documentació següent:

  • Un certificat de l'estada expedit pel responsable del centre del país on s'hagi fet l'estada, que garanteixi que es compleixen els requisits per demanar la Menció de Doctorat Internacional.
  • Dos informes d'experts d'alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyols, i un d'un expert doctor de la UVic-UCC.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte