Skip to main content

Accessibilitat

La Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web i les seves aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.uvic.cat.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a les excepcions i/o manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les raons següents:

 • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre:
  • Hi pot haver errors puntuals d'edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
  • Hi ha alguns enllaços sense descripció, sense text o sense destí.
  • Hi ha imatges sense descripció alternativa o amb poc contrast entre els colors de primer pla i fons.
  • L'agrupació estructural no és completa.
 • El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable:
  • Hi pot haver arxius ofimàtics o formularis web publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment els requisits d'accessibilitat, tot i que s'ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

Preparació de la declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data de 15 d'octubre de 2020. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme per la mateixa Fundació. L'última revisió de la declaració s'ha efectuat amb data de 19 de novembre de 2020.

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d'accessibilitat per mitjà de l'adreça electrònica comite.digital@uvic.cat, o bé per via telefònica (938 861 222) o presencialment al Carrer Perot Rocaguinarda, 17 de Vic (CP 08500).

Es poden presentar sol·licituds d'informació accessible i queixes adreçant un escrit a la Fundació Universitària Balmes, a l'adreça postal Carrer Perot Rocaguinarda, 17 de Vic (CP 08500), o per mitjà de correu electrònic a la bústia comite.digital@uvic.cat.

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d'informació accessible o a la presentació d'una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit a la Fundació Universitària Balmes, a l'adreça postal Carrer Perot Rocaguinarda, 17 de Vic (CP 08500), o per mitjà de correu electrònic a la bústia comite.digital@uvic.cat. Aquest procediment de reclamació (previst en l'article 13 del RD 1112/2018) entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les comunicacions formulades pels motius indicats en aquest apartat seran ateses pel Comitè Digital com responsable en matèria d'accessibilitat del web de l'organisme.

Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu comite.digital@uvic.cat indicant:

 • La URL del contingut
 • El vostre nom i correu electrònic
 • El format en què necessiteu la informació

Informació complementària

La Fundació Universitària Balmes treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d'accessibilitat per facilitar l'accés universal als continguts a totes les persones que consulten el seu web, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

D'acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s'ha d'aconseguir d'acord amb la norma UNE-EN 301549:2019, de requisits d'accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l'agost de 2018.

És voluntat de la Fundació Universitària Balmes complir plenament les pautes d'accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA, nivell que en l'actualitat el nostre lloc web compleix.

El web està optimitzat per a una resolució de [1.024 x 768]. Si es disposa d'un monitor amb més resolució, la mida de lletra es veurà massa petita en alguns casos. Les fonts s'han definit de manera que sigui possible ampliar-ne o disminuir-ne la mida des de les opcions del navegador.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D'altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l'ús de JavaScript i de galetes (vegeu l'apartat Política de cookies).

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte