Assegurança escolar obligatòria (Seguretat Social)

 

  • Obligatòria per als menors de 28 anys
  • Preu: 1,12 €
  • Emesa per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
  • Cobreix accidents produïts en activitats organitzades pel centre i algunes malalties.
Protocol que cal seguir en cas de sinistre
  • T'has de dirigir a l'Àrea de Gestió Acadèmica a recollir els impresos corresponents. Posteriorment podràs dirigir-te a qualsevol dels centres concertats1.
  • En cas que necessitis atenció urgent podràs dirigir-te directament al centre concertat i posteriorment recollir els impresos a l'Àrea de Gestió Acadèmica. En el cas que rebis assistència mèdica en un centre no concertat hauràs de pagar la factura corresponent. Posteriorment podràs sol·licitar a l’INSS l’abonament de la factura segons les tarifes establertes, que no seran forçosament equivalents a la factura original.

1 Si vols més informació sobre prestacions i centres de la xarxa de l’INSS més propers al teu domicili consulta el document Assegurança escolar. Prestacions.
També pots telefonar gratuïtament al número 900 166 565.

Documentació que cal portar a l'Àrea de Gestió Acadèmica:
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la matrícula del curs vigent

 

Assegurança d’accidents personals obligatòria

 

És una assegurança d'accidents obligatòria contractada a la companyia Surne per a tots els estudiants d'estudis oficials, de Màsters i Postgraus del Centre Internacional de Formació Contínua i de cursos de l'Escola d'Idiomes.

Contractada amb la companyia SURNE amb número de pòlissa 20120120321540.

Preu: 9 €

Cobreix 24 hores, àmbit mundial i assistència en viatges amb una estada màxima de 90 dies. Consulta el detall de la cobertura (versio en espanyol).

En el cas dels estudiants de titulacions que cursin assignatures que requereixen la contractació d'una assegurança per a la pràctica d'esports de risc o activitats de risc, caldrà que contractin l'Assegurança d'accidents obligatòria i l'Assegurança d'Activitats de Risc.

Preu: 36,50 € 

Consulta el detall de la cobertura (versió en espanyol).

Protocol que cal seguir en cas de sinistre
  • T'has de dirigir a l'Àrea de Gestió Acadèmica a recollir els impresos corresponents. Posteriorment podràs dirigir-te a qualsevol dels centres sanitaris de la Seguretat Social i concertats
  •  En cas que necessitis atenció urgent podràs dirigir-te directament al centre sanitari i posteriorment recollir els impresos a l'Àrea de Gestió Acadèmica.

 

Assegurança de responsabilitat civil obligatòria

 

És una assegurança de responsabilitat civil obligatòria per a tots els estudiants d'estudis oficials i de Màsters i Postgraus del Centre Internacional de Formació Contínua.

Preu: 35 €

L'emet la Companyia MAPFRE. Corredoria d'assegurances GDS.

Només cobreix danys a tercers.