Skip to main content

Assegurances

És una assegurança d'accidents obligatòria, contractada amb Surne, Seguros y Pensiones amb la intermediació de Willis Iberia Corredores de Seguros , per a tots els estudiants d'estudis oficials i propis de la Fundació Universitària Balmes.

RequisitsEn són beneficiaris els estudiants menors de 65 anys que abonin la quota corresponent enl formalitzar la matrícula.
Sol·licitudEs contracta automàticament en formalitzar la matrícula.
Cobertures de la pòlissaAssegurança d'accidents
Protocol que cal seguir en cas de sinistre

La Fundació Universitària Balmes té subscrita una assegurança de responsabilitat civil, contractada amb Mapfre amb la intermediació de Willis Iberia Corredores de Seguros, que dona cobertura a les possibles indemnitzacions a terceres persones derivades de responsabilitats civils extracontractuals de la Fundació Universitària Balmes i els seus dependents.

És una assegurança obligatòria per als menors de 28 anys. Cobreix accidents produïts en activitats organitzades pel centre i algunes malalties, emesa per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Si vols més informació sobre prestacions i centres de la xarxa de l'INSS més propers al teu domicili consulta la pàgina web de la Seguretat Social.

També pots telefonar gratuïtament al número 900 166 565.

Estudiants de la Universitat de Vic que participen en programes internacionals de mobilitat (outgoing).

Els estudiants de la Fundació Universitària Balmes que participen en programes internacionals de mobilitat i pràctiques a l'estranger han de subscriure obligatòriament una assegurança que els doni cobertura sanitària i assistència en viatge.

Contractar una pòlissa de mobilitat negociada per la Universitat de Vic

La Universitat de Vic obliga a fer una pòlissa d'assegurances per a cobrir accidents, malaltia i repatriació a tots aquells alumnes que fan estades en altres països, tant per a estudis com per fer pràctiques per a un període de temps determinat de 12 mesos.

RequisitsHan d'estar matriculats a la Universitat de Vic
Cost

Preu únic, segons la destinació, independentment de la durada del viatge, amb un límit d'un any:

 • Estada a tot el món, excepte als EUA: 74,36 euros
 • Estada als EUA: 91,67 euros
Cobertures de la pòlissaAssegurança de mobilitat
Protocol que cal seguir per contractar la pòlissa

Cal:

 • Emplenar el formulari de subscripcio, que indica l'import i el compte bancari per fer el pagament.
 • Enviar el formulari a l'adreça de correu electrònic uvic@willistowerswatson.com i adjuntar-hi el comprovant de pagament.
 • En un termini de 48 hores l'estudiant rebrà de la companyia assegurador un certificat de cobertura i un pla d'actuació en cas de sinistre.
 • Durant l'estada, cal portar el certificat de cobertura al damunt.
 • El servei que gestiona la mobilitat de l'alumne sol·licitarà una còpia del certificat de la pòlissa.
Informació addicional
 • L'assegurança no es pot contractar per períodes superiors a un any per al mateix estudi o estada de mobilitat.
 • Aquesta pòlissa no es pot fer extensible a familiars de l'estudiant que es matricula. En aquests casos es recomana que els familiars es facin una assegurança des d'origen.
 • En cas de necessitat d'assistència mèdica cal que el beneficiari es posi en contacte amb la companyia. Ordinàriament caldrà abonar el preu de la visita i després sol·licitar-ne la devolució a la companyia.
 • Cal tenir en compte que es tracta d'una pòlissa d'assistència en viatge que inclou els viatges d'anada i tornada i l'assistència sanitària durant l'estada, però no altres viatges que es puguin dur a terme entremig.
Procediment de reclamació

Incoming foreign students taking part in mobility programmes at the University of Vic.

Foreign students at the University of Vic are offered insurance cover for accidents, illness and repatriation during their stay. The period covered is 12 months.

Requirements
 • Exchange students must have been accepted on a study or placement mobility programme at the University of Vic.
 • Fee-paying students must have completed academic registration at the University of Vic.
 • UVic Interns must have been accepted to carry out an academic placement/traineeship at the University of Vic.
Cost€98,84, regardless of the length of the stay, up to 12 months.
Policy coverIncoming mobility insurance
How-to take-out insurance
 • Complete the subscription form, including the amount you are paying and your bank account number.
 • Send the form along with a photo of proof of payment to uvic@willis.com
 • Within 48 hours you should receive a certificate of insurance cover.
 • During your stay you should keep a copy of your insurance certificate with you at all times.
 • When you arrive in Vic, you may be asked to provide a copy of your insurance certificate.
Additional information
 • Insurance cannot be acquired for longer than 12 months for the same stay.
 • This policy cannot be extended to cover a student’s family or relatives.
 • If you need health or mobility assistance, you should contact the company directly, following instructions in Claims Procedure.
 • If you are requested to pay for a consultation, you can apply for reimbursement.
 • For further information about the UVic Incoming mobility insurance, please contact assegurances.estudiants@uvic.cat

Bear in mind that this travel insurance covers travel expenses to and from the country of origin, and health, car and medical assistance during your stay, but it does not cover other journeys abroad.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte