Skip to main content

Preinscripció

Procediment de preinscripció

Per a poder accedir a un programa de màster universitari primer hauràs de formalitzar la preinscripció, a continuació es valorarà la teva candidatura i en cas de ser admès/a podràs formalitzar la matrícula.

 1. Comprova que compleixes els requisits
 2. Revisa que disposes de la documentació
 3. Formalitza la preinscripció

 

1. Comprova que compleixes els requisits i disposes de la documentació 

 

Consulta la pestanya Accés i Admissió per comprovar que compleixes els requisits generals, i a continuació consulta també la pàgina específica del màster que vulguis cursar per comprovar si el màster té requisits específics d’admissió. 

2. Revisa que disposes de la documentació 

Comprova que disposes de tots els documents necessaris. S’accepta documentació en format paper o en format digital sempre que es compleixin els requisits necessaris per tal que aquest documentació sigui vàlida.

 

En cap cas s’accepten

 • Copies simples
 • Impressions de pantalles o descàrregues de plataformes virtuals
 • Certificats de notes
 • Qualsevol altre documentació sense validesa acadèmica
 • DNI / Passaport / NIE / cèdula d’identitat
 • Títol universitari o certificat supletori provisional del títol
 • Suplement Europeu al Títol (SET) o Certificat Acadèmic Personal de la titulació universitària que et dona accés al màster, on hi constin totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d’hores/crèdits, les corresponents qualificacions i la nota mitjana. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, el document ha d'especificar el sistema de qualificacions aplicat.
 • Currículum Vitae
 • Carta de motivació
 • Documentació acreditativa, si escau, dels requisits específics d’accés per al màster al que et vulguis preinscriure.

Si has obtingut la titulació a l’estranger no és necessari l’homologació del títol, però si disposes d'ella, pots entregar el certificat d'homologació del MEC. En cas contrari, caldrà que presentis un certificat on s’indiqui que amb els estudis que has finalitzat, pots accedir a estudis de nivell de màster (nivell 3 del MECES o 7 de l’EQF) o equivalent al país on hagis estudiat.

 • Experiència professional
 • Coneixement d'una tercera llengua
 • Mobilitat en els estudis previs
 • Coneixement de les TIC
 • Experiència en recerca
 • Carta de referència
 • Altra documentació rellevant

Els documents opcionals es tenen en compte quan hi ha més candidats que places disponibles.

Si estàs fent l’últim curs de grau, pots omplir igualment la preinscripció, només cal que als apartats del Títol i del Certificat Acadèmic Personal (CAP), adjuntis el teu expedient actual. Si ets admès al programa, podràs procedir a fer una reserva de plaça i quan finalitzis els estudis d’origen podràs presentar la documentació d'accés i matricular-te definitivament. 

Els documents expedits a l’estranger han de presentar-se degudament legalitzats i acompanyats de la traducció oficial al català, castellà o anglès, si escau.

La traducció oficial es pot fer: 

 • Mitjançant un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya. 
 • Mitjançant qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l’estranger. 
 • Mitjançant la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document. 
 • Mitjançant un traductor oficial a l'estranger, en aquest cas cal que la signatura del traductor estigui degudament legalitzada. 

 

3. Formalitza la Preinscripció

 1. Consulta el calendari de preinscripció del màster i assegura't que la preinscripció està oberta. 
 2. Accedeix al Campus Virtual de la UVic-UCC:  
  • Si ja tens accés al Campus Virtual, entra-hi amb el teu nom d’usuari i la teva clau d’accés. 
  • Si ja tens accés al Campus Virtual però no recordes la clau, utilitza l’opció “Has oblidat la clau?”. 
  • Si no tens un compte d’usuari actiu del Campus Virtual, accedeix al formulari Registra’m per crear-ne un de nou. Un cop creat, no oblidis activar-lo. 
 3. Quan hagis accedit al Campus Virtual, selecciona la icona d’“UAcadèmic”, que et permetrà accedir a l’espai de tràmits acadèmics online. 
 4. Selecciona la icona “Màsters universitaris i Doctorat”. 
 5. Selecciona l’opció de “Preinscripció de màster oficial”. 

Consulta el manual de preinscripció a màsters de la UVic-UCC per qualsevol dubte que puguis tenir durant el procés de preinscripció, i davant de qualsevol dubte o per qualsevol aclariment, posa’t en contacte amb l’Àrea de Gestió Acadèmica presencialment o bé a través del correu masters@uvic.cat, per telèfon +34 938 815 503. 

Un cop formalitzada la teva preinscripció i durant el període d’admissió la comissió avaluadora resoldrà l’admissió de les candidatures. Et comunicarem la resolució de la comissió avaluadora via correu electrònic. Quan rebis la confirmació d’admissió i en cas que la documentació presentada durant la preinscripció no estigui signada electrònicament, caldrà que enviïs la còpia compulsada de: 

 • Títol universitari 
 • Suplement Europeu al Títol (SET) o Certificat Acadèmic Personal
 • Altres certificats oficials

a l’Àrea de Gestió Acadèmica a l’adreça: 

Màsters Universitaris. Àrea de Gestió Acadèmica 
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
C/ Sagrada Família, 7 
08500 Vic 

Les còpies compulsades es poden obtenir en el mateix lloc on t’han expedit la documentació a compulsar o bé en un notari. També tens l’opció de presentar personalment a l’AGA de la UVic-UCC els documents originals acompanyats de còpia simple enlloc de la còpia compulsada, en aquest cas, compulsarem els documents i et retornarem els originals. En cas que els documents estiguin signats electrònicament no caldrà enviar còpia compulsada.

La UVic-UCC es reserva el dret de sol·licitar l’enviament per correu postal de documentació abans de la resolució d’admissió, en cas que fos necessari es comunicaria personalment a l’estudiant. 

En cas de disconformitat sobre la resolució de la comissió avaluadora podràs presentar un recurs, omplint el document de recurs i fent-lo arribar degudament signat a l’Àrea de Gestió Acadèmica per via de correu electrònic a masters@uvic.cat adjuntant la documentació acreditativa, si escau. La comissió avaluadora valorarà els motius i emetrà una resolució definitiva.  

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte