Skip to main content

Preguntes Freqüents

Preguntes Freqüents

Cal que facis una preinscripció a través del Campus Virtual. La teva candidatura passarà per la comissió d’admissió i, un cop admès al màster, podràs procedir a la matrícula i iniciar els teus estudis.

Cal que et registris al Campus Virtual i, a través de l’aplicació UAcadèmic, podràs fer la preinscripció, lliurar la documentació acreditativa per obtenir l’accés al màster i tramitar l’admissió al programa i, si escau, la matrícula posterior. Per a més informació consulta el manual de preinscripció.

Si no tens un compte d’usuari actiu del Campus Virtual de la UVic-UCC, has d’omplir aquest formulari per poder crear-ne un de nou.

Per a la preinscripció has de presentar obligatòriament el teu document d’identificació (còpia del DNI, del passaport, del NIE o de la cèdula d’identitat), un certificat acadèmic personal de la titulació universitària o el Suplement Europeu al Títol (SET), i el títol universitari o certificat supletori del títol. A més, alguns programes requereixen que també lliuris altres documents que acreditin els requisits específics d’accés al màster. Pots consultar la documentació específica a la pàgina de cada màster

Sí. Si estàs fent l’últim curs de grau, pots omplir igualment la preinscripció. Només cal que ens facis arribar una còpia del teu expedient actual a través de l'apartat del títol i del Certificat Acadèmic Personal (CAP). Ja ens lliuraràs el resguard del títol i el CAP definitius tan bon punt en disposis.

Has de presentar obligatòriament la documentació següent:

1. Còpia del document o cèdula d’identitat / passaport

2. Còpia del títol universitari (degudament legalitzat)

3. Còpia del certificat de notes (degudament legalitzat)

4. Certificat en què s’indiqui que amb els estudis universitaris cursats pots accedir a estudis de nivell de màster o postgrau (degudament legalitzat)

5. Currículum Vitae

6. Carta de motivació

Si els teus estudis d’origen han estat cursats en un país del conveni de la Haia, cal que tramitis la legalització de la documentació al Ministeri d’Educació del país on has cursat els teus estudis.

Si, per contra, has estudiat en algun país que no formi part del conveni de la Haia, cal que tramitis la legalització de la documentació al Ministeri d’Educació, Ministeri d’Afers Exteriors i Consolat o Ambaixada d’Espanya al país on has cursat els teus estudis.

Per a més informació, o si vols conèixer quins països pertanyen a l’esmentat conveni, consulta el web.

Si no vas adjuntar la documentació signada electrònicament i amb codi segur de verificació a la preinscripció, n’hauràs d’enviar una fotocòpia compulsada a l’adreça postal següent:

Màsters Universitaris. Àrea de Gestió Acadèmica

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

C/ Sagrada Família, 7

08500 Vic (Barcelona)

En cas que no l’adjuntessis signada electrònicament durant la preinscripció, has d’enviar la documentació següent per correu postal:

1. Títol universitari o certificat supletori del títol (CST)

2. Certificat acadèmic personal (CAP) o Suplement Europeu al Títol (SET)

3. Altres certificats oficials

Si durant la preinscripció vas adjuntar els documents anteriors signats electrònicament i amb codi segur de verificació, no és necessari que enviïs cap document per correu postal.

Cal que entris al Campus Virtual amb les mateixes credencials d’usuari amb què vas fer la preinscripció i podràs fer la matrícula a través de l’aplicació UAcadèmic. A la nostra pàgina web, trobaràs un manual en el qual es detallen tots els passos que cal seguir.

Si tens dret a algun descompte en la teva matrícula, cal que enviïs el document que ho acredita abans del període fixat de matrícula a la Unitat de Gestió Econòmica de l’Àrea de Gestió Acadèmica, per correu electrònic a descomptes@uvic.cat.

Cada assignatura té un número diferent de crèdits. Pots consultar aquesta informació a la pàgina del màster que t’interessa. Per calcular el preu s’ha de multiplicar el total de crèdits dels quals et matricularàs pel preu del crèdit fixat per a cada curs concret i sumar-hi les taxes i les assegurances obligatòries. El preu final per pagar pot variar en funció de la forma de pagament escollida, dels descomptes o, en general, de qualsevol concepte que afecti al preu.

Pots optar per fer un pagament únic o bé un pagament fraccionat en dues parts o a través d’un préstec bancari mitjançant una entitat financera. Consulta’n els detalls.

Has de seguir els passos següents:

1. Cal que presentis a la Secretaria de Centre la sol·licitud de reconeixement dirigida al cap d'estudis del màster que vols cursar.

2. El cap d'estudis farà arribar a la comissió d'admissió del màster la teva sol·licitud d'acord amb el que estableix la Normativa de màsters oficials vigent.

3. La comissió d'admissió resoldrà la teva sol·licitud favorablement o no.

Has de presentar la documentació següent:

1. Sol·licitud de reconeixement.

2. Programes de les assignatures aprovades amb el segell original de la universitat en la qual es van cursar.

3. Acreditacions corresponents d'estudis oficials previs: 

  • Certificat acadèmic personal de la titulació universitària. 
  • Pla d'estudis de la titulació universitària cursada anteriorment, en la qual hi consti la durada dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que l'integren, amb el segell original de la universitat en què s'imparteixen.

4. Acreditacions corresponents a formació no oficial i/o activitat professional: 

  • Certificat d'estudis en el qual constin les assignatures cursades. 
  • Certificat de vida laboral i certificat acreditatiu de les tasques dutes a terme a l'empresa.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte