Skip to main content

Màsters i postgraus

Els màsters i postgraus formen persones que s'adapten als perfils que demanen les empreses de l'entorn més proper.

Al mateix temps ofereixen una oportunitat magnífica per actualitzar coneixements, desenvolupar noves competències professionals i gaudir amb l'acte d'aprendre.

L'oferta de postgrau de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya s'estructura en quatre tipus de programes: màsters universitaris, màsters propis, postgraus i cursos d'especialització.

Els màsters oficials

Els màsters oficials (o màsters universitaris) són titulacions universitàries oficials de segon cicle. Ofereixen una formació avançada, orientada a l’especialització acadèmica o professional i a promoure la iniciació en tasques de recerca. Els plans d’estudis dels títols de màster universitari tenen entre 60 i 120 crèdits, que equivalen a un període d’estudis d’un o dos anys acadèmics.

El màsters universitaris donen pas als estudis oficials de tercer cicle, els doctorats.

Els màsters propis

Estan pensats per satisfer les demandes més actuals de l'entorn empresarial. També consten d'un mínim de 60 crèdits ECTS. Tenen una orientació estrictament professional i no donen accés a estudis de doctorat.

Els postgraus

Permeten l'especialització i aprofundiment en un àmbit específic. Són més curts, equivalen a 30 crèdits ECTS que es concentren en un semestre de docència. No donen accés a estudis de doctorat.

Els cursos d'especialització

Són activitats formatives orientades a l'especialització i l'actualització. La durada pot ser molt variable.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte