Vés al contingut

Legalització de documentació acadèmica

Legalizació de documents

Tots els documents acadèmics (títols oficials, certificats acadèmics personals i documentació acreditativa del títol, si escau) presentats per fer tràmits a la universitat han de ser documents oficials expedits per l’autoritat competent en la matèria en el país d’origen de la documentació i cal que tinguin validesa legal.

Només s’accepta documentació en format paper o en format digital sempre que es compleixin els requisits necessaris perquè aquesta documentació sigui vàlida. No s’accepten: copies simples, impressions de pantalles o descàrregues de plataformes virtuals, certificats de notes o qualsevol altra documentació sense validesa acadèmica.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte