Skip to main content

Accés i admissió

Accés i admissió

Requisits generals

Pots accedir a un màster universitari si tens:

  • un títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada);
  • un títol expedit per una institució d’educació superior d’un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster;
  • un títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti al país d'origen per accedir a estudis de postgrau.

Requisits específics d’admissió per a cada màster

A part dels requisits d'accés general, cada màster té uns requisits d'admissió i criteris de selecció específics. Cal consultar els requisits específics d’admissió de cada màster.

L'admissió a un màster universitari no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ estranger ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis. En qualsevol cas, un cop superats els estudis, obtindràs un títol de màster de plena validesa oficial.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte