Skip to main content

Seu electrònica

Seu electrònica - UVic

La Seu electrònica de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya és l'espai virtual per mitjà de la qual la comunitat universitària i els tercers que es relacionen amb la Universitat poden tenir accés a la informació, els serveis i els tràmits electrònics de la Universitat.

La UVic-UCC és la titular de la Seu electrònica i en garanteix la integritat i la veracitat. També és la responsable de l’actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir des de la Seu. La gestió i l’administració corresponen a la Secretaria General de la Universitat, que en podrà delegar l’administració en les àrees o unitats responsables per raó de la matèria.

La Seu electrònica de la UVic-UCC utilitza els següents serveis del Consorci AOC.

 

Serveis electrònics UVic-UCC

Tauler d'anuncis de la UVic-UCC
Les meves notificacions electròniques
Tràmits genèrics de la UVic-UCC
Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de la UVic-UCC

 

Es poden consultar les alertes de disponibilitat i avisos de cadascun d'aquests serveis en el següents enllaços: e-Tram (tràmits en línia), e-Tauler (Tauler d'anuncis), e-Notum (Notificació electrònica), e-Fact (Facturació electrònica)

L'adreça electrònica de referència de la Seu electrònica és https://www.uvic.cat/seu-electronica.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte