Skip to main content

Factura electrònica

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya posa a disposició de qualsevol proveïdor (persona jurídica o física) un punt general d'entrada de factures electròniques amb l'objectiu d'apropar la Universitat a la societat, apostant per la transparència i l'impuls a l'administració electrònica. Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de la UVic-UCC

Beneficis per als proveïdors

  • Intercanvi de la informació sense error entre la UVic-UCC i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual)
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de la UVic-UCC en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Què és el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de la UVic-UCC?

La UVic-UCC està adherida al servei eFACT del consorci AOC i FACe del MINHAP, un servei que ofereix una bústia de lliurament i consulta de les factures electròniques (no està destinat a la creació de factures). El servei eFACT actua com a punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya i compleix els requisits de l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques.Qualsevol persona jurídica o física pot presentar les seves factures en format electrònic.

Més informació sobre l'ús de la bústia de lliurament de factures electròniques al següent Manual.
Avisos relacionats amb el servei eFACT al següent enllaç.
Informació sobre el servei eFACT al següent enllaç.

Presentació de factures electròniques

El format a utilitzar és el format XML, segons el model facturae. Amb la utilització d'aquest format, l'emissor de la factura s'estalvia les tasques d'impressió i enviament, i el receptor les tasques d'entrada manual de la informació de la factura als seus sistemes.

És molt important que a la factura s'indiqui la reserva de crèdit que proporciona la unitat de contractació i gestió de compres de la UVic-UCC (938815505, compres@uvic.cat), donat que és la nostra referència i facilita la gestió, tramitació i pagament. En el cas de factura electrònica, s'indicarà en el camp facturae: Invoices / Invoice / Items / InvoiceLine / FileReference.

Els codis DIR3 de la UVIC-UCC a indicar a la factura electrònica són els següents:

  •     Oficina comptable U06000096
  •     Òrgan gestor U06000001
  •     Unitat tramitadora Consulta el llistat de codis DIR3 (en cas de desconeixement, anotar U06000001). Anar a l'apartat Área de descargas - Consulta de unidades y oficinas - Listado de Universidades (Excel). 

Accedeix al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de la UVic-UCC per lliurar la vostra factura fent click aquí. També es poden presentar les factura a través del Punto General de Facturación Electrònica del MINHAP al que la Universitat hi està adherida. Fer click aquí.

Consulta l'estat de les factures enviades a la UVic-UCC

L'estat de les factures es poden consultar fent click aquí.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte