Vés al contingut

Verificació de documents

Verificació de documents CSV

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ofereix aquest servei que permet comprovar per acarament l'autenticitat de còpies de documents administratius generats per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Què és el codi segur de verificació?

El codi segur de verificació (CSV) és un codi de 40 dígits alfanumèric que es troba a cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne l'autenticitat.

Aquest servei s'ofereix en consonància amb l'article 27 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i d'acord amb la Política de Gestió de Documents Electrònics (aprovada pel CGU en data 16/10/2018 i pel Patronat de la FUB en data 25/10/2018).

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte