Skip to main content

Licitacions adjudicades

Les licitacions de la Fundació Universitària Balmes es troben a Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

Expedient
CSUC 15/33(2)

Títol
Segon Grup de Contractes Derivats de l'Acord Marc Tramitat pel CSUC per a l'Homologació de Proveïdors d'Equips de Llocs de Treball: Adquisició de 22 Ordinadors de Sobretaula, 31 Monitors i 24 Equips Portàtils

Pressupost amb IVA
Pressupost Subministrament 1 (Equips de Sobretaula amb Monitor): 20.071,48€
Pressupost Subministrament 2 (Monitors): 6.324,19€
Pressupost Subministrament 3 (Equips Portàtils): 21.291,26€

Anuncis

Data d'anunci
05.11.2016

Data de finalització
10.11.2016 a les 18.00 hores

Resolucions


Expedient
CSUC 15/33 (1)

Títol
Primer Contracte Derivat de l'Acord Marc Tramitat pel CSUC per a l'homologació de proveïdors d'equips de llocs de treball: Adquisició de 67 ordinadors de sobretaula

Pressupost amb IVA
55.055,00€

Anuncis

Data d'anunci
22.07.2016

Data de finalització
28.07.2016 a les 10.00 hores

Resolucions


Expedient
UVIC2013008

Títol
Subministrament de Mobiliari i Cortinatges per a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Tramitació
Ordinària

Procediment
Obert

Regulació harmonitzada
No

Pressupost amb IVA
165.923,79€

Anuncis

Preguntes i respostes

Data d'anunci
28.10.2013

Data de finalització
11.11.2013 a les 13.00 hores

Resolucions

Expedient
UVIC2013009
Títol
 
Tramitació
 
Procediment
 
Regulació harmonitzada
 
Pressupost amb IVA
 
Anuncis
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES PLANTEJADES ABANS DEL DIA 07-11-2013
 
Correu electrònic
 
Data d'anunci
 
Data de finalització
 
Resolucions
 

 

Expedient
UVIC2013008
Títol
 
Tramitació
 
Procediment
 
Regulació harmonitzada
 
Pressupost amb IVA
 
Anuncis
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES PLANTEJADES ABANS DEL DIA 07-11-2013
 
Correu electrònic
 
Data d'anunci
 
Data de finalització
 
Resolucions
 

 

Expedient
UVIC2013007
Títol
Acord marc per al Subministre d'Equips Informàtics a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Tramitació
Ordinària
Procediment
Obert
Regulació harmonitzada
Si
Pressupost amb IVA
942.798,40€
Anuncis
RESPOSTES A LES PREGUNTES PLANTEJADES ABANS DEL DIA 07-11-2013
Correu electrònic
concurstic@uvic.cat
Data d'anunci
08.10.2013
Data de finalització
15.11.2013 a les 13.00 hores
Resolucions

 

Expedient
UVIC2013002
Títol
Construcció d’un nou equipament per a la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya a la zona esportiva municipal
Tramitació
Ordinària
Procediment
Negociat per raó de l'import
Regulació harmonitzada
No
Pressupost amb IVA
454.117,11€
Anuncis

Plec de clàusules particulars
Projecte executiu
Projecte executiu (més informació constructiva)
Pressupost (format BC3 - format TCQ)
Preguntes i respostes
Acte d'obertura de sobres núm. 1 (15.04.2013)
Acte d'obertura de sobres núm. 2 (22.04.2013)
Acte de valoració de les ofertes (24.04.2013)

Anunci d'adjudicació
Data d'anunci
25.04.2013
Data de finalització
11.04.2013 a les 13.00 hores
Resolucions
Resolució
Expedient UVIC2011002
Títol Servei d'assegurança de danys materials, accidents i responsabilitat civil d’explotació i de directius
Tramitació Ordinària
Procediment Obert
Regulació harmonitzada
Pressupost amb IVA 240.000,00€
Anuncis Plec de clàusules particulars
Plec de prescripcions tècniques
Anunci DOUE
Anunci BOE
Acta d'Obertura de Sobres Num.2-B (21.11.2011)
Acta de valoració de les ofertes (21.11.2011)
Data d'anunci 06.10.2011
Data de finalització 14.11.2011 a les 13.00h
Resolucions Resolució de selecció (28.11.2011)
Resolució DOUE (31.01.2012)

   

Expedient UVIC2011001
Títol Edifici d'acció social i comunitària de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Tramitació Ordinària
Procediment Negociat amb publicitat
Regulació harmonitzada No
Pressupost amb IVA 512.174,41€
Anuncis Plec de clàusules administratives particulars
Anunci de licitació
Aprovació de l'expedient Projecte Plec acte obertures sobres núm. 1
Plec acte obertures sobres núm. 1.2 (21.06.20011)
Data d'anunci 06.06.2011
Data de finalització 14.06.2011 a les 13.00h
Resolucions Resolució de selecció (21.06.2011)
Resolució definitiva (27.07.2011)

   

Expedient UVIC2010001
Títol Acord marc per al subministrament d'ordinadors personals a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Tramitació Ordinària
Procediment Obert
Regulació harmonitzada No
Pressupost amb IVA 163.371,00€
Anuncis Plec de clàusules administratives particulars
Plec de prescripcions tècniques i econòmiques
Annex al plec de prescripcions tècniques i econòmiques
Anunci de licitació
Aprovació de l'expedient
Anunci d'obertura del sobre número 3
Acta d'obertura dels sobres número 1 i 2
Acta d'obertura del sobre número 3
Anunci d'adjudicació
Acta de valoració de les ofertes
Puntuació concurs informàtica curs 2010-2011
Data d'anunci 26.07.2010
Data de finalització 23.08.2010 a les 13.00h
Resolucions Pendent de publicació

   

Expedient UVIC2009002
Títol Acord marc per al subministrament d'ordinadors personals a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Tramitació Ordinària
Procediment Obert
Regulació harmonitzada No
Pressupost amb IVA 160.080,00€
Anuncis Plec de clàusules administratives particulars
Plec de prescripcions tècniques i econòmiques
Annex al plec de prescripcions tècniques i econòmiques 
Anunci de licitació
Anunci de la data d'obertura pública dels sobres núm. 3
Acta d'obertura de sobres núm. 3
Anunci d'adjudicació
Acta de valoració de les ofertes
Puntuació concurs informàtica curs 2009-2010 
Data d'anunci 30.06.09
Data de finalització 13.07.09, a les 13.00 hores
Resolucions Resolució de selecció (27.07.09)

   

Expedient UVIC2009001
Títol Servei de neteja i desinfecció ordinària dels campus, edificis i dependències de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Tramitació Ordinària
Procediment Restringit
Regulació harmonitzada
Pressupost sense IVA 1.534.482,76€
Anuncis Plec de prescripcions tècniques i econòmiques
Plec de clàusules administratives particulars
Anunci publicat al "Boletín Oficial del Estado" (en espanyol)
Anunci rectificatori provisional publicat al "Boletín Oficial del Estado" (en espanyol)
Anunci publicat al "Diario Oficial de la Unión Europea" (en espanyol)
Anunci de canvi de l'hora d'obertura pública dels sobres núm. 2
Obertura dels sobres núm. 2
Acta de valoració de les ofertes
Anunci d'adjudicació provisional
Data d'anunci 02.05.09
Data de finalització 02.06.09
Resolucions Resolució de selecció (15.06.2009)
Resolució d'adjudicació provisional (08.09.2009)

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte