Skip to main content

Calendari d'extinció de titulacions

Quan un estudi entra en extinció, els estudiants tenen dret a finalitzar els estudis en aquell pla fins que s'hagin esgotat les convocatòries previstes i s'hagin exhaurit les possibilitats de matricular-se de les assignatures del pla en extinció.

A quins estudiants afecta l'extinció dels plans d'estudis?

Als estudiants d’un ensenyament en procés d’extinció que els quedin assignatures pendents o no matriculades que pertoca per cada any acadèmic (darrer curs acadèmic amb docència).

Què és important de saber?

  • Les assignatures s'extingeixen gradualment, curs a curs.
  • Quan un curs s'ha extingit es poden superar les assignatures pendents (no matriculades o no superades) en quatre convocatòries d’examen repartides en dues matrícules al llarg dels dos cursos acadèmics següents al curs d'inici d’extinció del títol. Durant el primer curs es té dret a tutories i a avaluació i, en cas de suspendre o no haver matriculat l’assignatura, el curs següent només es té dret a examen.
  • L'alumnat amb estudis parcials d'una titulació de la UVic-UCC en procés d'extinció que ha estat substituïda per una altra titulació, pot sol·licitar que se li apliqui la taula d'adaptacions establerta que fixa la correspondència d'assignatures entre la titulació que s'extingeix i les assignatures que la substitueixen.
  • Un cop extingit definitivament un estudi no es poden cursar ni reconèixer més assignatures.
  • El calendari d'extinció varia en funció de l'estudi. L'extinció pot coincidir amb la implantació d'un nou grau o màster.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte